TISKOVÉ ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z OBLASTI EVVO

INFORMACE O ČINNOSTI NAŠICH EKOCENTER A POSKYTOVATELŮ ENVIRONMENTÁLNÍ / EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A OSVĚTY

Zajímá vás, jakou nabídku aktivit v oblasti ochrany a péče o životní prostředí, vzdělávacích a pobytových programů, osvěty a soutěží si pro vás připravila ekocentra, eko sdružení, záchranné stanice nebo školy.
Tak to jste na správném místě, kde se dozvíte novinky v oblasti EVVO v Pardubickém kraji.

Tisková zpráva Krajské kolo Ekologické olympiády
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva Krajské kolo Ekologické olympiády

V Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhlo ve dnech 1. a 2. 12. 2022 krajské kolo Ekologické olympiády žáků středních škol. Tématem 28. ročníku soutěže ve školním roce 2022/2023 byla Druhová ochrana. Účastnilo se dvanáct tříčlenných týmů z osmi středních škol v pardubickém kraji. Vítězem se stal tým Pačmeláci z Gymnázia Česká Třebová.

Lokalisace pramene a příprava vybudování monumentu u pramene řeky Loučné
Tiskové zprávy EVVO

Lokalisace pramene a příprava vybudování monumentu u pramene řeky Loučné

Spolek pro krajinu povodí Loučné vznikl na koncepci spolku Živá voda, který má za cíl obnovu krajiny zejména podle komplexní a replikovatelné metodiky adaptace krajiny na klimatickou změnu Živá krajina. Snahou obou spolků je vytvářet studie proveditelnosti pro zádrž vody v krajině a její návrat do krajiny a k tomu získávat pro spolupráci obce, zemědělce, vlastníky půdy a jednotlivé občany.

Tisková zpráva: Činnost v areálu parku a arboreta
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva: Činnost v areálu parku a arboreta

V areálu parku a arboreta se stále něco nového děje, upravuje nebo vylepšuje. V letošním roce byly díky podpoře Pardubického kraje výrazně upraveny dvě zajímavé lokality v rámci dotačního programu Péče o životní prostředí. Jako první byla upravena Východoasijská zahrada. Práce v ní byly zahájeny odstraněním neasijských druhů (skalník, hlohyně šarlatová, tavolník), které byly v této části parku vysazeny v době, kdy tato lokalita nebyla řazena mezi sbírková místa.

Název projektu: „Strom v životě člověka“- tisková zpráva
Tiskové zprávy EVVO

Název projektu: „Strom v životě člověka“- tisková zpráva

Základní škola a mateřská škola Telecí má za sebou celou řadu aktivit spojených s památnou Zpívající lípou v Telecím. Ať už se jedná o zapojení školy v rámci ankety Strom roku, ve které naše nádherná lípa zvítězila (v evropském kole získala krásné 7. místo) nebo projekty, které jsou součástí výuky. Dalším projektem, se kterým naše škola ve spolupráci s dalšími přáteli lípy přichází je Stromová stezka Zpívající lípy,

Léčivé rostliny kolem nás
Tiskové zprávy EVVO

Léčivé rostliny kolem nás

V letošním roce jsme opět získali grant z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Náš projekt nese název Léčivé rostliny kolem nás. Naším cílem je poznat léčivé rostliny kolem nás, naučit se je pěstovat, uchovávat a používat jejich léčebné účinky.

Projekt: Vybavení naučné stezky interaktivními prvky (tisková zpráva)
Tiskové zprávy EVVO

Projekt: Vybavení naučné stezky interaktivními prvky (tisková zpráva)

V roce 2020 byla na naučné stezce v Trhové Kamenici instalována první hra – pexeso, která seznamuje s rostlinami a hmyzem, jež se v dané lokalitě nacházejí. V roce 2021 se nabídka interaktivních prvků rozšířila o dva frontážové pulty. Na nich výtvarnou technikou objevujeme stopy zvířat a tvary listí našich stromů. Je potěšující vidět a slyšet návštěvníky stezky, kteří mají z procházky a zábavy radost.

Podporujeme učitele ve výuce o změně klimatu. Spouštíme novou verzi webové stránky Učím o klimatu
Tiskové zprávy EVVO

Podporujeme učitele ve výuce o změně klimatu. Spouštíme novou verzi webové stránky Učím o klimatu

Celkem sedm organizací spojilo své síly a připravilo vzdělávací portál pro učitele, metodiky a další vzdělavatele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Na stránce www.ucimoklimatu.cz najdou bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály. Příprava portálu trvala více než rok, ten nyní nahradí dosavadní pilotní verzi webové stránky.

Zahradní slavnost k zahájení školního roku v Mateřské škole, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769
Tiskové zprávy EVVO

Zahradní slavnost k zahájení školního roku v Mateřské škole, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769

V odpoledních hodinách dne 4. 10. 2022 se u nás na školní zahradě konala zahradní slavnost v rámci projektu „Život mezi stromy“. Slavnost byla určena nejen rodičům a dětem z naší mateřské školy, ale i pro žáky základní školy, jejich rodiče a širokou veřejnost. Součástí zahradní slavnosti byla výstava výtvarných prací dětí a přáníček pro stromy, kdy na větve stromů byly zavěšeny přání stromům, které byly napsány na barevné papírové listy.

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2022“. Dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2022.
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2022“. Dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2022.

Cílem projektu je zajistit celoroční činnost ekocentra Podorlicko na adrese Podbranská 959 Česká Třebová. V ekocentru jsou dvě klubovny a jeden výstavní přednáškový sál. Členové ZO ČSOP Podorlicko zajišťují údržbu a provoz celého objektu i přilehlé zahrádky, kde instalují venkovní výstavy. Díky nářadí, strojům a zázemí v budově ekocentra mohly být členy ZO ČSOP zajišťovány, opravy dvou naučných stezek a údržby dvou orchidejových lokalit.

Tisková zpráva k projektu „Živá příroda – soutěže a výstavy pro mládež“. ¨
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Živá příroda – soutěže a výstavy pro mládež“. ¨

Cílem projektu je povzbudit zájem dospívající mládeže a středoškoláků o šetrný a zodpovědný vztah k přírodě. V roce 2022 proběhly v Ekocentru Podorlicko a v jeho okolí výstavy a soutěže na témata: Léčivky, Kaktusy, Den Země a Den skautingu, Svět netopýrů, Ve čtvrtek 10.11. od 17,00 proběhne v Ekocentru Podorlicko v České Třebové komentovaná prohlídka fotografické výstavy „Příroda očima Jany Pravcové“.  

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“

ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ a smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“. ZO ČSOP Podorlicko zajišťuje v součinnosti s obcemi údržbu a opravy stezek a také akce pro veřejnost.

Zahrádkářská výstava ve Svinčanech 2022
Tiskové zprávy EVVO

Zahrádkářská výstava ve Svinčanech 2022

Ve Svinčanech se 17. a 18. září 2022 uskutečnila zahrádkářská výstava květin, ovoce a zeleniny. K vidění byly výpěstky ovoce a zeleniny ze zahrádek Svinčan a okolí. Zároveň zde byla výstava květin a jiřin, výpěstků lokálních firem a hrozny révy vinné z Kunětické hory. Součástí byl bohatý doprovodný program pro děti i dospělé (dílničky, skákací hrad, malování na obličej nebo naučná přírodovědnou stezku).

Obnova historických cest v obci Zámrsk – část 4: na Beránku od Křížku k Bažantnici
Tiskové zprávy EVVO

Obnova historických cest v obci Zámrsk – část 4: na Beránku od Křížku k Bažantnici

V obci Zámrsk jsme se rozhodli navracet krajinu k původní tvářnosti a konturaci. Hlavními cíly tohoto snažení je bránit se proti suchu, a naopak proti povodním lepší zádrží vody v krajině, dále zlepšení biodiversity a celkové zlepšení životního prostředí kolem nás. K tomuto účelu jsme založili i Spolek pro krajinu a život v Zámrsku. Spolek se snaží v oblasti přírody hlavně o výsadbu stromů a jako stěžejní záležitostí je zájem o obnovu historických cest v Zámrsku, zejména polních.

EVVO pobyt „Lipka I.“ – tisková zpráva
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Lipka I.“ – tisková zpráva

Máme tady nový školní rok a my díky podpoře Pardubického kraje a Obce Telecí můžeme opět zrealizovat environmentální pobyt pro naše žáky, který se stal již nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. Bez tohoto pobytu si u nás již začátek školního roku nedokážeme představit.  Celý pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek. Na konci září tentokrát směřujeme do nedalekého Mitrova,

EVVO pobyt „Lipka II.“ – tisková zpráva
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Lipka II.“ – tisková zpráva

Máme tady nový školní rok a my díky podpoře Pardubického kraje a Obce Telecí můžeme opět zrealizovat environmentální pobyt pro naše žáky, který se stal již nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. Bez tohoto pobytu si u nás již začátek školního roku nedokážeme představit.  Celý pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek. Na konci září tentokrát směřujeme do nedalekého Mitrova,

Švestková neděle aneb dary zahrady: neděle 9.10.2022.
Tiskové zprávy EVVO

Švestková neděle aneb dary zahrady: neděle 9.10.2022.

Během jednodenní akce budou k vidění a vyzkoušení ukázky vaření povidel, vaření sirobu, stloukání másla. Ve venkovní roubené sušárně ovoce bude probíhat sušení ovoce a ukázky a vysvětlení přirozených způsobů skladování produktů ze zahrady a polí. Budou k ochutnání navařená jídla z brambor. Jedná se již o čtvrtý ročník a díky velkému zájmu bude rozšířena o ukázku celého procesu zadělávání a pečení chleba.

Název projektu: „O LESE, UČIT SE V LESE“
Tiskové zprávy EVVO

Název projektu: „O LESE, UČIT SE V LESE“

Popis projektu: Čtyřhodinový výukový program přímo v lese osady Bukovina v Borové. Práce s dětmi proběhne ve skupinách formou lesní a zážitkové pedagogiky. Hajní a pedagog volného času dětem připraví několik stanovišť k různým tématům: určení a poznávání lesní zvěře, seznámení dětí se základními popisy zvířat, poznávání stop lesní zvěře, poznávání rohů a pahorů,

Název projektu č. 2 „Jak využít zbytků látek k tvoření“.
Tiskové zprávy EVVO

Název projektu č. 2 „Jak využít zbytků látek k tvoření“.

Náplní projektu jsou pravidelné textilní dílny pro veřejnost, které mají za cíl vést veřejnost k šetrnému zacházení s odpadovým materiálem a použitým textilem. Pod vedením lektorek z Klubu Červenka si účastníci dílen vytvoří v letošním roce hlavně hračky z textilu, panenky a osvojí si techniky, kterými mohou své výrobky zkrášlit. Recyklace je přeměna starého a nepotřebného na nový výrobek. Plánováno je i víkendové šití pro širokou veřejnost.

„Svět netopýrů“ v Ekocentru Podorlicko
Tiskové zprávy EVVO

„Svět netopýrů“ v Ekocentru Podorlicko

Dovolujeme si Vás pozvat do ekocentra Podorlicko v České Třebové na výstavu „Svět netopýrů“. Výstava je připravena ve spolupráci s Městským muzeem a galerií ve Svitavách. Vernisáž 9.9. od 18.00 bude pokračovat v terénu Netopýří noc – vyhledáváním netopýrů pomocí detektorů a výkladem zoologa Jakuba Vrány.  V dalších dnech bude výstava dostupná od soboty 10.9. do pondělí 19.9. dopoledne od 9 do 11,30 a odpoledne od 12,30 do 17,00.

Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva: Za přírodními skvosty Pardubického kraje

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt Za přírodními skvosty Pardubického kraje. Cílem projektu je zvyšování osvěty o biodiverzitě lidí s tělesným handicapem. Osvěta o přírodě se nejlépe realizuje zážitkem. Lidé s tělesným handicapem budou na různých místech Pardubického kraje seznamováni s funkcí a rozmanitostí přírodních systémů.

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva: Ostrov pro rozmanitou biodiverzitu mezi bytovkami

Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt na zvyšování biodiverzity v okolí Komunitního centra KŘIŽOVATKA v Pardubicích. K tomu povede například umístění budek a krmítek, instalace vyvýšených záhonů na zahradě centra. O vše se budou starat lidé s tělesným handicapem, kteří zde budou moci pozorovat ptáky a pracovat s půdou a rostlinami.

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu: Přírodovědné soutěže pro ZŠ celého regionu (botanika, zoologie, mineralogie).

ZŠ Habrmanova Česká Třebová již tradičně od roku 2004 pořádá díky podpoře Pardubického kraje Regionální přírodovědné soutěže. Pravidelně na ně zveme děti ze základních škol 3.-9. tříd našeho regionu. Úkolem soutěže je zvýšení zájmu dětí o přírodu. V roce 2022 jsme uspořádali tyto regionální soutěže:

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Za skutečnými zážitky do Janova

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Cílem projektu je nabídka stávajících a nových environmentálních programů se zvířaty na statku v Janově. V letošním roce nabízíme programy s koňmi, pejsky, drobným zvířectvem, eko dílničky, besedy o koních, komentované prohlídky stájí atd. 

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: S koníky jsem kamarád

Jedná se o projekt podpořený v rámci Programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Hlavním cílem je dětem přiblížit potřeby, které jsou nutné k chovu hospodářských zvířat (koní). Dětem názorně předvedeme, jak se koně využívali dříve a jak se využívají dnes. V rámci tohoto programu děti absolvují besedu o koních,

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni
Tiskové zprávy EVVO

Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Oddíl mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni existuje už více než 30 let a funguje při organizaci Českého svazu ochránců přírody, jehož členy jsou dospělí vedoucí oddílu. Spongilit má pravidelné schůzky v pátek, případně v sobotu každý týden (během nouzových stavů pak úkoly online). Činnost se odehrává převážně v přírodě …

Vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální ZŠ Králíky
Tiskové zprávy EVVO

Vzdělávání pedagogických pracovníků Speciální ZŠ Králíky

Dne 19. 5. 2022 proběhlo vzdělávání celé sborovny v oblasti environmentální výchovy pod taktovkou osvědčených školitelů ze SEVERu Horní Maršov – JUDr. Hanou Kulichovou a Jáchymem Škodou. Praktickou část jsme realizovali v přírodě u chaty Amálky. Navnadili jsme se aktivitami smyslového vnímání, poté se z nás stali výzkumníci – prováděli jsme biomonitoring života v Kralickém potoce, hledali jsme lišejníky a na základě jejich identifikace určovali kvalitu životního prostředí v dané oblasti.

Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Jarní kampaň Ukliďme Česko vrcholí vyhlášením fotosoutěže

Česko, Morava i Slezsko opět znatelně prokoukly díky dobrovolnickým úklidům. Ty letos na jaře proběhly na bezmála 4 000 lokalitách a podařilo se při nich odstranit z přírody, měst a obcí na 1 800 tun odpadů. Jarní kolo úklidů vrcholí v těchto dnech soutěží fotografií, kuriozních nálezů a videí z akce.

Pozvánky na akce SEVERu na květen–srpen 2022
Tiskové zprávy EVVO

Pozvánky na akce SEVERu na květen–srpen 2022

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, čekají nás poslední dva měsíce do konce školního roku. Nevím, jak u vás, ale u nás na SEVERu pracovní tempo graduje :). Navíc vzhledem k válce na Ukrajině máte možná i vy ve škole, školce či jiném zařízení ukrajinské děti, připravujete pro ně výuku, programy, a mnoho situací je pro vás nových. Věříme, že i tyto zvýšené nároky mohou přinést mnoho obohacujících zkušeností pro nás pro všechny. Děkujeme vám všem za jakoukoli formu pomoci.

ZŠ a MŠ Červená Voda: Den Země 2022
Tiskové zprávy EVVO

ZŠ a MŠ Červená Voda: Den Země 2022

Dne 21. a 22. dubna proběhne na školní zahradě ZŠ a MŠ Červená Voda program ku příležitosti Dnů Země. Obec a škola žákům opět připravily pestrý program zaměřený na zdravou zahradu, ochranu přírody, lokální ptactvo a obojživelníky, přežití v divočině i zdravý pohyb. Pozvání opět přijali odborníci z daných oblastí. Jedná se o pracovníky Agentury ochrany přírody ČR, Chráněné krajinné oblasti Jeseníky

Akce Střediska ekologické výchovy SEVER: kemp, konference a simulační hra
Tiskové zprávy EVVO

Akce Střediska ekologické výchovy SEVER: kemp, konference a simulační hra

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, a máme tu duben. Situace ve světě je stále náročná. Děkujeme všem, kteří jakoukoli formou pomáháte. Věříme, že vlna solidarity neopadne ani do budoucna, protože si uvědomujeme, že do podobné situace bychom se nikdy nechtěli se svými vlastními dětmi dostat. Věříme tedy, že pomoc budeme moci vždycky jen dávat, a ne ji sami potřebovat!

Ecolabelling s důrazem na fair trade v environmentálním vzdělávání
Tiskové zprávy EVVO

Ecolabelling s důrazem na fair trade v environmentálním vzdělávání

Představujeme Vám bakalářskou práci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, která se zabývá značením produktů šetrnějších k životnímu prostředí. Jejím cílem je shromáždit a předat ucelené informace, které mají sloužit učitelům i studentům v rámci environmentální výuky. Naleznete zde nejen přehledný souhrn těch nejčastějších a nejdůležitějších značek,

Již za 50 dní proběhne tradiční jarní úklid. Přidáte se?
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Již za 50 dní proběhne tradiční jarní úklid. Přidáte se?

Jaro už pomalu klepe na dveře a přípravy tradiční dobrovolnické akce Ukliďme Česko jsou v plném proudu – do jejího vypuknutí zbývá přesně 50 dní. Své akce mohou zájemci o uklízení přihlašovat již nyní na www.UklidmeCesko.cz. „Není na co čekat, již v sobotu 2. dubna jdeme na to“, vzkazují organizátoři akce. Pro účastníky připravují řadu novinek… 

P&G připravil učitelské materiály pro výuku ekologických návyků
Tiskové zprávy EVVO

P&G připravil učitelské materiály pro výuku ekologických návyků

Společnost Procter & Gamble, výrobce značek Ariel, Jar, Lenor nebo Pampers, se opět zapojuje do ochrany životního prostředí a připravila výukové materiály, které učitelům ve školách pomohou s výukou ekologických návyků. Materiály jsou zaměřené na tři stěžejní oblasti ochrany životního prostředí – ochranu vody, nakládání s odpadem a šetření energií. Jsou volně dostupné všem zájemcům na webu P&G.

Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí
Tiskové zprávy EVVO

Mladí Češi mají zájem o informace o ekologickém cestování. Pojmu zatím nerozumí

Dům zahraniční spolupráce (DZS), národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum, zveřejnil výsledky šetření zaměřeného na postoje mladých lidí k ekologicky šetrnému cestování a změně klimatu. Z výsledků vyplývá, že mladí mají dle svého názoru o ekologickém cestování málo informací, ale jsou nakloněni vzdělávání v této oblasti. Změna klimatu znepokojuje téměř tři čtvrtiny z nich.

Nové programy děti seznámí se životem čápů i problémy stěhovavých ptáků
Tiskové zprávy EVVO

Nové programy děti seznámí se životem čápů i problémy stěhovavých ptáků

Čtyři nové programy pro venkovní výuku dětí připravila Česká společnost ornitologická (ČSO). Žáci se v nich seznámí se životem čápů, s migrací stěhovavých ptáků a s problémy, s kterými se ptáci potýkají. Za ČSO to dnes uvedla Gabriela Dobruská. Programy jsou dostupné na webu. V programu Na komíně je čáp děti coby čápi projdou obdobím hnízděním a zjistí třeba to, jak mohou čápům uškodit lidské odpadky v hnízdech.

Komunita dárců pomáhá zvládat zajištění provozu zvířecí zahrady v Pardubicích
Tiskové zprávy EVVO

Komunita dárců pomáhá zvládat zajištění provozu zvířecí zahrady v Pardubicích

Pohádková zahrada v Pardubicích, která se stará o opuštěná zvířata, si za dobu své existence vybudovala komunitu, která jí pomáhá zvládat a zajistit provoz. Bez podporovatelů by nepřežila, řekla provozovatelka Romana Vojířová. Zahrada funguje u lokality Červeňák od léta 2016, pro veřejnost je otevřená denně. Mezi opuštěnými zvířaty má nejvíc těch hospodářských. Podle Vojířové jsou lidé nejštědřejší asi před Vánocemi.    

Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů (tisková konečná zpráva)
Ochrana životního prostředí Tiskové zprávy EVVO

Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů (tisková konečná zpráva)

Hartecká stezka je dlouhodobý projekt na pozemcích, které dříve byly využívány jako pole intenzivně obhospodařovaná konvenčním zemědělcem. V roce 2010 začala Hartecká stezka pomalu vznikat. Již během několika málo let se díky změně způsobu hospodaření, začal na pozemky pomalu vracet život. Bylo vysázeno mnoho druhů rostlin, podmáčené jílovité půdy byly přeměněny na různá jezírka a tůně.

Podpora vodovodů a kanalizací v letošním roce
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Podpora vodovodů a kanalizací v letošním roce

Primárním účelem této podpory jsou projektové dokumentace a rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. V minulém roce byla poskytnuta podpora ve výši 70 milionů korun, tedy o 12 milionů méně, než je tomu letošní rok. Během let 2016 až 2019 bylo uvolněno Pardubickým krajem téměř 270 milionů korun, kde většina peněz byla získána díky poplatkům za odběr podzemní vody,

Světový den štědrosti a dobrých skutků letos připadá na 30.11.
Ochrana životního prostředí Tiskové zprávy EVVO

Světový den štědrosti a dobrých skutků letos připadá na 30.11.

Asi každý z nás zná Black Friday a nákupní horečku, která pravidelně každý rok zchvacuje svět. Málokdo ale ví, jaká akce se koná vždy v úterý poté. Štědré úterý neboli Giving Tuesday je Světový den štědrosti a dobrých skutků, který se koná každoročně od roku 2012 po celém světě. Letos akce připadá na 30. listopadu. Hnutí vzniklo původně v New Yorku v reakci na již zmiňovaný Black Friday, ze kterého se rozrostlo takřka do celého světa.

Pardubický Červeňák bude zachován a oživen
Tiskové zprávy EVVO Životní prostředí ve městech a obcích

Pardubický Červeňák bude zachován a oživen

Červeňák, bývalý vojenský prostor, jsme vám představovali již v našem dřívějším článku. Toto území bylo předáno Pardubicím v roce 2019 Ministerstvem obrany v rámci bezúplatného převodu. Město mělo o tyto prostory zájem již od roku 2011 a od roku 2014 začalo s plánováním výstavby silniční spojky.

Výroba šachtových poklopů či bytových studen je byznysem žen
Ochrana životního prostředí Tiskové zprávy EVVO

Výroba šachtových poklopů či bytových studen je byznysem žen

Zdá se vám, že výroba a prodej šachtových poklopů patří spíše do kategorie všedních prací? Alexandra Vondráková však dokázala, že tento byznys není fádní, a navíc v ženském kolektivu se mu více než daří. Zajímavý podcast a článek vytvořila autorka Jitka Slezáková pro mujrozhlas.cz a my bychom vám rádi přiblížili, co že se to v Barchově nedaleko Pardubic vlastně děje.

Příroda je lék
Tiskové zprávy EVVO

Příroda je lék

V roce 2022 bude pokračovat fungování činnosti organizace Zlatá studánka. Organizace pořádá přednášky, besedy, semináře, dílny s přírodními materiály, s veřejností vyrážíme do přírody (exkurze, výlety, poznávání přírody). S odborem ŽP Městského úřadu Č. Třebová, školami a dalšími organizacemi spolupořádáme na začátku května Den Země.

Naděje v boji se znečištěnými oceány
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Naděje v boji se znečištěnými oceány

Neustálé znečišťování oceánů je zásadním problémem, jelikož každou minutu je do oceánů vhozen přibližně plný nákladní vůz plastového odpadu. Nezisková organizace The Ocean Cleanup se snaží tento problém vyřešit. Jejím hlavním cílem je zbavovat oceány plovoucích plastů, a to až o 90 %. Svému cíli jde také odvážně naproti, protože tento rok představila nové zařízení, které dokáže efektivně vylovit plastový odpad z vody.

Tvořivá upcyklace neboli ze starého nové
Odpady Tiskové zprávy EVVO

Tvořivá upcyklace neboli ze starého nové

Projekt je určen pro širokou veřejnost se zaměřením na matky s dětmi a seniory. Náplní projektu jsou pravidelné textilní dílny pro veřejnost, které mají za cíl vést veřejnost k šetrnému zacházení s odpadovým materiálem a použitým textilem. Pod vedením lektorek z Klubu Červenka si účastníci dílen vytvoří v letošním roce hlavně hračky z textilu, panenky a osvojí si techniky, kterými mohou své výrobky zkrášlit.

Voda nás spojuje
Tiskové zprávy EVVO Voda

Voda nás spojuje

Na základní škole Bohemia v Chrudimi se v týdnu od 11. do 15. 10. 2021 uskuteční ekologický projekt Voda nás spojuje, který podpořil Pardubický kraj. Prvotním cílem projektu je budovat na naší škole rodinného typu dobré vztahy, dopřát žákům více kontaktů mezi sebou po dlouhém období online výuky a umožnit vrstevnické učení.

Kleny na Lipce mají za sebou další ozdravnou kůru.
Tiskové zprávy EVVO Živá příroda a krajina, les

Kleny na Lipce mají za sebou další ozdravnou kůru.

Vesnička Lipka u Horního Bradla je známá především díky mohutné památné lípě, která získala v roce 2016 titul Strom roku. Pár metrů od této lípy se nachází hrobka pánů Kustošů, bývalých majitelů panství Lipka. Později se Lipka stala majetkem Auerspergů a kněžna Vilemína nechala hrobku opravit. Zřejmě v roce 1876 byly k hrobce vysazeny dva javory kleny.

Přijďte se zúčastnit dne za obnovu lesa
Tiskové zprávy EVVO Živá příroda a krajina, les

Přijďte se zúčastnit dne za obnovu lesa

Dne 16. října 2021 se koná akce „Den za obnovu lesa“. Tato akce se bohužel minulý rok kvůli restrikcím neuskutečnila. Nicméně rok předtím se jednalo o největší akci svého druhu v Česku na podporu obnovy lesa a zúčastnilo se přes 32 tisíc dobrovolníků. Tento předloňský úspěch poukázal na to, že nám záleží na osudu českých lesů a krajiny.

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2021“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2021“

Cílem projektu je zajistit celoroční činnost ekocentra Podorlicko na adrese Podbranská 959 Česká Třebová. V ekocentru jsou dvě klubovny a jeden výstavní přednáškový sál. Členové ZO ČSOP Podorlicko zajišťují údržbu a provoz celého objektu i přilehlé zahrádky, kde instalují venkovní výstavy. V roce 2021 proběhly, i přes omezené možnosti setkávání, v ekocentru Podorlicko tři vnitřní výstavy a soutěže na témata:

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Naučné stezky ČSOP v okolí České Třebové“

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem 2 naučných stezek v okolí České Třebové. Je to „Stezka ČSOP“ a smyslově naučná stezka „Údolím Skuhrovského potoka“. ZO ČSOP Podorlicko zajišťuje v součinnosti s obcemi údržbu a opravy stezek a také akce pro veřejnost.

Tisková zpráva k projektu „Příroda je in i online – soutěže a výstavy pro mládež“
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva k projektu „Příroda je in i online – soutěže a výstavy pro mládež“

Cílem projektu je povzbudit zájem dospívající mládeže a středoškoláků o šetrný a zodpovědný vztah k přírodě. V roce 2021 proběhly, i přes omezené možnosti setkávání, v ekocentru Podorlicko a v jeho okolí výstavy a soutěže na témata: Vážky, Kaktusy, Den Země a Den skautingu. Pořadatelé využili prostory zahrady a parku k venkovní instalaci výstav.

EVVO pobyt „Sluňákov 2021“
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Sluňákov 2021“

Enviromentální pobytový program v Centru ekologických aktivit Sluňákov. V loňském roce jsme plánovali pobyt ve Sluňákově, který se nám ale nepodařil uskutečnit. Žáci 1. stupně Základní školy a mateřská škola Telecí, ale o nic nepřijdou, neboť i v letošním školním roce díky Pardubickému kraji, obci Telecí a finanční spoluúčasti rodičů mohou

EVVO pobyt „Sedmihorky 2021“
Tiskové zprávy EVVO

EVVO pobyt „Sedmihorky 2021“

Enviromentální pobytový program v Sedmihorkách ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. I v letošním roce se nám se žáky podaří vyjet na environmentální pobyt. A vzhledem ke zvláštnímu průběhu loňského školního roku bereme celý pobyt i jako důležitý adaptační prvek. Na přelomu září a října vyrážíme směr Sedmihorky.

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-22 pro Pardubický kraj
Tiskové zprávy EVVO

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-22 pro Pardubický kraj

Letošní krajské kolo v Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhne v termínu 2. – 3. 11. 2021. Kromě samotného testování a plnění úkolů budou součástí akce i další aktivity, přednášky či zábavný program k dané tematice. Informace pro účastníky, doporučené zdroje a další materiály zasíláme v příloze, nebo je lze též nahlédnout na stránkách: http://www.ekolympiada.cz/o-soutezi/.

Tisková zpráva o projektu: Zahradní terapie
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Zahradní terapie

Zahajujeme projekt z oblasti Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021, který byl sestaven s ohledem na zájem, který naši pacienti jeví o Venkovní učebnu přírodopisu. Věříme, že další aktivita, kterou je vhodně zvolená zahradní terapie, se stane další vítanou a zajímavou činností pro všechny věkové skupiny

Tisková zpráva o projektu: Rostliny šesti světadílů
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Rostliny šesti světadílů

Vytvořením dvou nových expozic – Novosvětské byliny a Léčivé a užitkové rostliny šesti světadílů zahajujeme projekt Rostliny šesti světadílů. Expozice budou vytvořeny revitalizací přestárlých monotónních výsadeb v Hamzově léčebně. Projekt bude realizován z dotační podpory Pardubického kraje v oblasti Péče o životní prostředí pro rok 2021.

Tisková zpráva o projektu: Malý farmář
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Malý farmář

Hlavním cílem je prevence obezity a závislosti na mobilních zařízeních. Dětem přiblížíme dostupnost zdravých pokrmů, podpoříme jejich samostatnost a kreativitu spojenou s jídlem. Děti absolvují dobrodružnou cestu s hledáním zalaminovaných obrázků potravin. V kuchyňce si vyzkouší přípravu domácí modelovací hmoty (není určeno ke konzumaci).

Tisková zpráva o projektu: Ze života koní
Tiskové zprávy EVVO

Tisková zpráva o projektu: Ze života koní

Cílem projektu je nabídka stávajících a nových environmentálních programů se zvířaty na statku v Janově. V letošním roce nabízíme programy s koňmi, pejsky, drobným zvířectvem, eko dílničky, besedy o koních, komentované prohlídky stájí atd. Projekt je podpořen grantem z programu vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2021.

Badatelský tábor pro rodiče s dětmi 8-14 let a letní škola pro rodiče s dětmi 3-7 let
Tiskové zprávy EVVO

Badatelský tábor pro rodiče s dětmi 8-14 let a letní škola pro rodiče s dětmi 3-7 let

V termínech od 12.-17.7.2021 a 2.-7.8.21 proběhly v Pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích dva turnusy Badatelského tábora pro rodiče s dětmi. Jednalo se o letní pobytové vzdělávací a zážitkové akce pro skupinu rodin, rodičů s dětmi 8-14 let, pro které byly realizovány programy EVVO s badatelsky orientovanou výukou

V zemi keltů se sešli zástupci ekocenter a Pardubického kraje
Tiskové zprávy EVVO

V zemi keltů se sešli zástupci ekocenter a Pardubického kraje

Ekoosvěta.cz, koordinátor EVVO pro Pardubický kraj vůbec poprvé v historii uspořádala v pátek 16.7. v Nasavrkách setkání ekocenter se zástupci Pardubického kraje. Hlavním cílem setkání bylo sdílet příklady dobré praxe a informovat se vzájemně o tom, jaké činnosti ekocentra zajišťují, na jakých projektech se podílejí a s jakými problémy se potýkají.  

Přineste inspiraci a zajímavé infografiky do vaší výuky
Tiskové zprávy EVVO

Přineste inspiraci a zajímavé infografiky do vaší výuky

Téma klima a jeho změna je nedílnou součástí dnešní ekologické výuky a osvěty. Pokud neustále hledáte inspiraci, jak studenty zaujmout, jak se něco nového dozvědět, jaké výukové materiály by studentům jednoduchým, ale úderný způsobem pomohli pochopit, čím si klima prochází, jaké jsou dopady a scénáře klimatické změny apod. přinášíme Vám …

Hola, hola, příroda volá aneb další tipy, kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Hola, hola, příroda volá aneb další tipy, kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji

V minulém článku jsme Vám představili tři místa zaměřená na environmentální tématiku, která můžete navštívit se svými dětmi. Nyní pokračujeme a přinášíme Vám další tipy na výlet! A protože máme léto, vydáme se trochu zchladit. …

Hola, hola, příroda volá aneb kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Hola, hola, příroda volá aneb kam vyrazit s dětmi o prázdninách v pardubickém kraji

Pokud o prázdninách hledáte možnosti, kam se s dětmi vydat a co navštívit v našem Kraji, nechte se inspirovat některými našimi tipy na červenec a sledujte naše webové stránky, kde Vás budeme pravidelně provázet místy, která stojí za to navštívit. Míst, kde můžete svým dětem ukázat více přírody a ekologicky je vzdělávat je v našem Kraji více než dost! …

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády
Aktuality Tiskové zprávy EVVO

Kdo vyhrál národní kolo Ekologické olympiády

V první polovině června se konalo národní kolo 26. ročníku Ekologické olympiády. Ačkoliv kolo proběhlo distančně, nebyli studenti ochuzeni o test, poznávání přírodnin i obhajobu praktického úkolu. Zadáním praktického úkolu bylo navržení praktických opatření ke zmírnění dopadů globální klimatické změny v Krkonoších. Gratulujeme krajskému vítězi,

Inspirujte se a učte o odpovědné spotřebě
Tiskové zprávy EVVO

Inspirujte se a učte o odpovědné spotřebě

Hledáte-li nové téma k výuce EVVO, máte zájem svou výuku rozšířit, doplnit, potřebujete novou náplň na Vaše projektové dny, školy v přírodě, tábory, pobyty? Inspirujte se a zkuste do výuky zařadit i téma odpovědné spotřeby. Ekoškola pro Vás připravila metodické listy, které Vám pomohou zařadit téma odpovědné spotřeby nejen do výuky. Celý projekt si klade …

V prostorách Ekocentra a Záchranné stanice Pasíčka se diskutovalo o ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ
Tiskové zprávy EVVO

V prostorách Ekocentra a Záchranné stanice Pasíčka se diskutovalo o ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ

V pátek 25. 6. se uskutečnilo tradiční setkání krajů regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k environmentální výchově. Sešli se zde zástupci tří krajů: Libereckého, Královehradeckého a Pardubického. Letošní ročník pořádala Ekoosveta, jakožto koordinátor EVVO v Pardubickém kraji.  Pandemie COVID-19 zasáhla nejen do našich běžných životů, ale …

Burza filantropie v Pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Burza filantropie v Pardubickém kraji

Burza filantropie je transparentní nástroj, který podporuje projekty neziskových organizací a iniciuje setkání zástupců z businessu, neziskových organizací a veřejné správy. Jistě znáte pořad, který se vysílal v České televizi s názvem Den D. Burza filantropie je vlastně obdoba tohoto pořadu. Neziskové organizace prezentují svůj projekt a snaží se získat podporu z řad podnikatelů a veřejné správy. …

Krok za krokem přírodou
Tiskové zprávy EVVO

Krok za krokem přírodou

Jedná se o cyklus komentovaných vycházek do přírody, které spolek Altus organizuje od roku 2007. Jejich cílem je seznámit veřejnost s přírodními zajímavosti ve městě i okolí. Vycházky zpravidla vedou dva lektoři – specialisté, kteří se doplňují. Většinou se jedná o kratší půldenní vycházky, z nichž některé jsou vhodné i pro …

Jasan ztepilý z Pardubic – bude stromem roku, nebo bude pokácený kvůli obchodnímu centru?
Tiskové zprávy EVVO

Jasan ztepilý z Pardubic – bude stromem roku, nebo bude pokácený kvůli obchodnímu centru?

Do 30. dubna mohl kdokoli podat návrh stromu to ankety Strom roku 2021. Letos se jich sešlo 77. Z nich odborná porota následně vybere 12 finalistů. Jeden z nich je i majestátný 160 let starý jasan, který má velký příběh s otevřeným koncem. Jasanu se říká „strážce Podkovy“ a návrh na nominaci zaslat Jaroslav Svoboda, ze spolku Chráníme stromy z.s., ve …

Uspořádali jsme pro vás hravý Den Země
Tiskové zprávy EVVO

Uspořádali jsme pro vás hravý Den Země

Letos jsme pro Vás organizovali Den Země, který jsme pojali ve znamení osvěty hravou formou. Od 22. 4. do 24. 4. jste se mohli účastnit soutěží, které jsme pro Vás uspořádali. Nejprve se soutěžilo o nejhezčí video od ekocenter, záchranných stanic a škol. 14 videí bojovalo deset dní o Vaše hlasy. Celkem videa obdržela neuvěřitelných 14 397 hlasů a tři …

Výzvy pro veřejnost na květen: opylovači a opylovatelé
Tiskové zprávy EVVO

Výzvy pro veřejnost na květen: opylovači a opylovatelé

Každý měsíc se na našem na webu Zeleného domu Chrudim, z.s. a také na FB: https://www.facebook.com/zelenydumchrudim objeví výzva pro širokou veřejnost na různá témata a aktivity, upřesněné níže. Tyto výzvy Vám mohou být inspirací pro aktivity v letošním roce „2021“. Mohou Vás jednak zabavit, ale také se díky nim budete dívat na svět …

Shrnutí akce: Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž
Tiskové zprávy EVVO

Shrnutí akce: Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž

Ve dnech 22.-25.4. se soutěžilo v Parku Československých legií v České Třebové. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová připravily pro návštěvníky distanční soutěž ke Dni Země a ke Dni skautů. Soutěžilo 122 lidí. Všechny odpovědi správně …

Hartecká stezka – rozšíření populace sině ohrožených obojživelníků a plazů
Tiskové zprávy EVVO

Hartecká stezka – rozšíření populace sině ohrožených obojživelníků a plazů

Hartecká stezka s příchodem jara opět otevírá své brány a kromě jiných novinek, inovací a zlepšení mohou být letos návštěvníci svědky realizace projektu Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů. Cílem projektu je péče o silně ohrožené druhy v částečně urbanizovaném prostředí a podpora rozvoje populací. Konkrétně se jedná …

Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž
Tiskové zprávy EVVO

Den Země ve znamení jarního úklidu přírody, naučná stezka kolem Chrudimky a fotosoutěž

Při příležitosti mezinárodního Dne Země připravila Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) ve spolupráci s několika pardubickými neziskovými organizacemi, přírodovědným odd. Východočeského muzea v Pardubicích a spolkem Rozběháme Luži zajímavé rodinné aktivity. Uskuteční se i jarní úklid přírody a zároveň bude probíhat fotosoutěž. …

Začíná Kampaň obyčejné hrdinství 2021
Tiskové zprávy EVVO

Začíná Kampaň obyčejné hrdinství 2021

V dubnu roku 2019 proběhl první ročník kampaně, který ukázal, jak velký úspěch tento typ akce může mít. Do kampaně se zapojilo více než 16 500 osob. Druhý ročník kampaně byl poznamenán, jako téměř všechny akce, epidemií koronaviru a distanční výukou dětí. Kampaň se pořád vyvíjí, každý ročník organizátoři posouvají vpřed, zlepšují a zvyšují její …

Ekocentrum PALETA zve vaše děti ve věku 7-11 let na příměstský tábor, do té doby si můžete s dětmi zahrát novou hru Po stopách minulosti
Tiskové zprávy EVVO

Ekocentrum PALETA zve vaše děti ve věku 7-11 let na příměstský tábor, do té doby si můžete s dětmi zahrát novou hru Po stopách minulosti

Příměstský tábor se uskuteční 23. – 27. 8. Tábor se bude konat převážně v areálu Natura Parku. Každý den své dítko přivedete mezi 7:30 a 8:30 a odvedete si ho mezi 15:30 a 16:30. Budou se o něj starat lektoři Ekocentra PALETA a dobrovolní asistenti, náplní tábora budou hry zaměřené na spolupráci, trocha řemesel, …

Co si o změně klimatu myslí děti?
Tiskové zprávy EVVO

Co si o změně klimatu myslí děti?

Vzdělávací centrum TEREZA vytvořilo anketu a podívalo se na to, co si o změně klimatu myslí děti ve školních lavicích. Do projektu se zapojilo více než 200 dětí. Anketa přinesla celou řadu zajímavých zjištění v rámci klimatického vzdělávání. Jedním z takovýchto zjištění je fakt, že žáci si spojují klimatickou změnu a její dopady s místem, které je hodně vzdálené České …

Programy EVVO v oboře Žleby – bílí jeleni a dravci
Tiskové zprávy EVVO

Programy EVVO v oboře Žleby – bílí jeleni a dravci

Obora Žleby nedaleko Kutné Hory je proslulá unikátním chovem bílých jelenů. Obora o rozloze cca 121 ha navazuje na park státního zámku Žleby. Její součástí je tzv. ukázková obůrka s prezentací chovů bílých jelenů, expozicí dravců a sov. Dále jsou zde k vidění mufloni, vodní ptáci a další zvířata. Díky pandemii jsme nemohli jezdit do škol za dětmi …

Vychází nová inspirativní kniha, která poradí, jak si užít les: „MALÁ LESNÍ ŠKOLKA“
Tiskové zprávy EVVO

Vychází nová inspirativní kniha, která poradí, jak si užít les: „MALÁ LESNÍ ŠKOLKA“

V knize Malá lesní škola se dozvíte, jak si užít les. Andreas Kieling – známý dobrodruh a fotograf přírody – poutavě vyzrazuje tajemství lesa, díky nimž si pobyt v přírodě opravdu užijete. Dozvíte se, jak si poradit při bouřce či při setkání s divočákem, jak pozorovat zvířata, abyste je nevyplašili, a co všechno můžete zažít v lese při procházkách s dětmi. Při čtení …

Nadace partnerství oceňuje nejlepší nápady, které pomáhají zvládat dopady klimatické změny
Tiskové zprávy EVVO

Nadace partnerství oceňuje nejlepší nápady, které pomáhají zvládat dopady klimatické změny

Podstatou práce nadace partnerství je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporují ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života. …

V regionálním dobrovolnickém centru Pardubického kraje přivítají jaro dnem otevřených dveří
Tiskové zprávy EVVO

V regionálním dobrovolnickém centru Pardubického kraje přivítají jaro dnem otevřených dveří

Od 1. května 2020 fungují v deseti českých krajích regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra. Regionální dobrovolnické centrum je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní centrum …

Dobrý pocit z dnešního běhu? Víme, jak váš dobrý pocit znásobit!
Tiskové zprávy EVVO

Dobrý pocit z dnešního běhu? Víme, jak váš dobrý pocit znásobit!

Běh nám přináší radost, je návykový a někteří si nedokáží představit, že by s ním kdy mohli přestat. Především nyní, kdy jsme většinu času zavření v online prostředí, je běh do přírody skvělou chvílí na krátký digitální detox. A co víc? Už jste slyšeli o ploggingu? Jedná se o ECO trend …

Nominujte osobnost Environmentální scény na Cenu Josefa Vavrouška
Tiskové zprávy EVVO

Nominujte osobnost Environmentální scény na Cenu Josefa Vavrouška

Máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by zasloužil získat ocenění za svoje aktivity a přínosy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje?  Je to váš učitel, rodinný příslušník, pracovník ekocentra…? Nominovat ho na cenu Josefa Vavrouška můžete do konce dubna. Environmentální cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně …

Pavučina nejen pro pavouky – ale i pro střediska ekologické výchovy!
Tiskové zprávy EVVO

Pavučina nejen pro pavouky – ale i pro střediska ekologické výchovy!

Pavučina je síť středisek ekologické výchovy a zastřešující organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes má 44 členů a 2 pozorovatele.  Členy jsou největší organizace ekologické výchovy, celá řada středně velkých a malých …

Síť Enviromentálních informačních a poradenských center v Pardubickém kraji
Tiskové zprávy EVVO

Síť Enviromentálních informačních a poradenských center v Pardubickém kraji

Pokud potřebujete poradit s otázkami, které se týkají životního prostředí, ochrany přírody, úspor energie nebo třeba dotačního programu Zelená úsporám, nebojte se obrátit na enviromentální informační a poradenská centra. Tzv. EKOPORADNY fungují po celé České republice a dokážou vám pomoci ve specifických i všeobecných oblastech. …

Králická komunitní semínkovna
Tiskové zprávy EVVO

Králická komunitní semínkovna

Speciální základní škola Králíky a Městská knihovna Králíky spojily své síly a společně založily komunitní semínkovnu, která je od 2. 2. 2021 instalována v Městské knihovně Králíky. Žáci Speciální ZŠ Králíky zhotovili semínkovnu, kterou vybavili prvními sáčky se semínky rostlin vypěstovaných na školním pozemku.  …

Nové vzdělávací programy zaměřené na zachování a obnovu biodiverzity
Tiskové zprávy EVVO

Nové vzdělávací programy zaměřené na zachování a obnovu biodiverzity

Posláním a cílem působení Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin. Tohoto cíle se snaží docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného …

Junák – Pardubický kraj úspěšně realizoval ekovýchovné projekty i v roce 2020
Tiskové zprávy EVVO

Junák – Pardubický kraj úspěšně realizoval ekovýchovné projekty i v roce 2020

I díky grantové podpoře Pardubického kraje v Programu pro výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020, v jehož rámci Junák – Pardubický kraj realizoval dva projekty, se podařilo i přes neplánované obtíže způsobené koronavirovou situací v roce 2020 uskutečnit řadu přínosných ekovýchovných aktivit. …

REPORTÁŽE A VIDEA Z AKCÍ V OBLASTI EVVO A ŽP

Díváte se rádi na videa? Zde jsou odkazy na zajímavá videa týkající se EVVO a ŽP

Environmentální vzdělávání dětí a mládeže aneb lesní pedagogika

Autor: Lesní pedagogika Česká republika

Tradice v environmentální výchově

Autor: Botič o.p.s.

Panelová diskuze s odborníky k tématu změny klimatu

Autor: Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Plánujeme environmentální program

Autor: Botič o.p.s.

Enviromentální výchova | On-line setkání pionýrských vedoucích

Autor: Pionýr

Mezi Odpady // dokument o odpadovém hospodářství

Autor: Remízek

Environmentální výchova – Třídíme odpad

Autor: ZŠ Osmec

PAXI – Koloběh vody

Autor: European Space Agency, ESA

Ochrana přírody a krajiny

Autor: Tomáš Kebert

Netradiční pohled na přírodu a její „ochranu“

Autor: Jan Hotový