V minulém článku jsme Vám představili tři místa zaměřená na environmentální tématiku, která můžete navštívit se svými dětmi. Nyní pokračujeme a přinášíme Vám další tipy na výlet! A protože máme léto, vydáme se trochu zchladit.

Rybník Velký Košíř

Severně od centra Litomyšle se nachází rybník Velký Košíř, který je jedním z nejstarších rybníků ve východních Čechách. Jeho stáří však není jedinou zajímavostí. Pobřežní zónu Velkého Košíře si oblíbili hlavně ptáci, a proto se stal významnou ornitologickou lokalitou.

Díky dobře vyvinutým pobřežním společenstvům bylo v této lokalitě zastiženo celkem 179 druhů ptáků, z nichž tu téměř třetina hnízdí. Mnohých z nich si všimnete ihned, na jiné si musíte malinko počíhat. Ptáci jsou sice nejnápadnějšími obyvateli rybníka, ovšem kromě nich zde můžete pozorovat také mnoho dalších druhů živočichů,

třeba obojživelníky, hmyz nebo netopýry. Na hrázi rybníka začíná naučná stezka, která byla vybudována ČSOP Litomyšl díky programu NET4GAS Blíž přírodě. Trasa je dlouhá 2,2 km a 4 zastávky Vás budou informovat o kráse místní fauny a flóry.

Semanínská stezka

U obce Semanín nedaleko České Třebové na úpatí zalesněného svahu Kozlovského hřbetu najdete naučnou stezku, která vás zavede do jiného světa. Šestikilometrová trasa má deset stanovišť a začíná na návsi obce Semanín. Na stezce se seznámíte s tajuplným světem orchidejí, provede vás kolem smírčího kříže, u štol na lupek vás poučí něco málo o geologii místa, připomene historii obce Semanín a zavede vás i do prostoru bývalé vojenské střelnice, kde se nachází mnoho rostlinných i živočišných druhů.

Zdejší zajímavostí je tzv. knajpoviště, tedy přírodní otužovadlo, které se nachází na trase naučné stezky.

foto: Foto: Semanínská stezka ČSOP

Bažantnice – obora

Naučná stezka vás seznámení s historií a současností obhospodařování lesa, s historickými souvislostmi, přírodními zajímavostmi území, místní zvířenou a květenou, problematikou myslivosti, místními pověstmi a vodním hospodářstvím. Trasa je dlouhá 2, 5 km a začátek stezky najdete na severním okraji Letohradu – vstup do přírodní památky Letohradská Bažantnice. Na zastávce č. 2 a 6 jsou umístěna zastřešená odpočívadla, na zastávce číslo 6 je panoramatický panel s výhledem na krásnou kopcovitou krajinu.

Leknínového jezírka byl vybudován zastřešený altán s příjemným posezením. Leknínové jezírko je unikátní výskytem dvou zvláště chráněných druhů rostlin – leknínu bílého a řezanu pilolistého.