Celoroční činnost oddílu mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni

Oddíl mladých ochránců přírody Spongilit v Chocni existuje už více než 30 let a funguje při organizaci Českého svazu ochránců přírody, jehož členy jsou dospělí vedoucí oddílu.

Spongilit má pravidelné schůzky v pátek, případně v sobotu každý týden (během nouzových stavů pak úkoly online). Činnost se odehrává převážně v přírodě – poznávání, práce v PR Peliny a Hemže-Mytkov, péče o studánky, výroba, umisťování a kontroly ptačích budek a

krmítek, hry a soutěže, akce pro veřejnost (Ukliďme Choceň, turistické Putování, výstava Malujeme pro Zemi), letní táboření (10-12 dní), třídenní podzimní a jarní výprava …

Toto vše čeká členy ČSOP a Spongilitu i v letošním roce. Některé z činností už proběhly, některé naopak ještě čekají na realizaci. Snad se vše zdaří ke všeobecné spokojenosti.

Autor: ZO ČSOP Choceň