V termínech od 12.-17.7.2021 a 2.-7.8.21 proběhly v Pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích dva turnusy Badatelského tábora pro rodiče s dětmi. Jednalo se o letní pobytové vzdělávací a zážitkové akce pro skupinu rodin, rodičů s dětmi 8-14 let, pro které byly realizovány programy EVVO s badatelsky orientovanou výukou a celou škálu dalších aktivit. Pro dospělé byl program doplněn o rozšiřující informace.

V termínech od 19.-24.7.2021, 26.-31.7.2021 a 22.-27.8.2021 proběhly či proběhnou v Pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích tři turnusy Letní školy pro rodiče s dětmi. Jedná se o letní pobytové vzdělávací a zážitkové akce pro skupinu mladých rodin, rodičů s dětmi 3-7 let, pro které byly/budou realizovány programy EVVO a celá škála dalších aktivit. Pro dospělé byl/bude program doplněn o rozšiřující informace a o výchovné inspirace.

Obě akce jsou podpořeny Pardubickým krajem.

Autor: Eko Palouček, z.ú.