Téma klima a jeho změna je nedílnou součástí dnešní ekologické výuky a osvěty. Pokud neustále hledáte inspiraci, jak studenty zaujmout, jak se něco nového dozvědět, jaké výukové materiály by studentům jednoduchým, ale úderný způsobem pomohli pochopit, čím si klima prochází, jaké jsou dopady a scénáře klimatické změny apod. přinášíme Vám jeden zajímavý tip, ze kterého můžete čerpat.

Spolek Fakta o klimatu shromažďuje data vědeckých institucí (ČHMÚ, EUROSTAT atd.) o klimatu a klimatické změně a zpracovává z nich jednoduché grafy a infografiky pro další použití. Zjednodušeně řečeno vizuálně zpracovává vědecké informace do takové formy, která je srozumitelná i široké veřejnosti. Jedním z cílů projektu je, aby rozhodování, ve věcech týkajících se klimatu, bylo založené na aktuálních a ověřených datech, nikoliv na mylných informacích, polopravdách a zbytečných emocích.

Materiály jsou k dispozici zdarma a jsou přehledně uspořádány do několika témat: Klimatické ukazatele, Emise skleníkových plynů, Energetika, Budoucnost, scénáře vývoje, Opatření dokumenty, dohody, Ekonomika, Příroda, krajina, ekosystémy. Jednotlivá tématu pak rozvíjí infografiky a studie. K některým tématům jsou pak ještě zveřejněny tzv. Explainery, které dávají data do souvislostí a vysvětlují 4 otázky velmi jednoduchým a srozumitelným způsobem. Můžete se tak například dozvědět jakou roli hrají emise CO2 z výroby cementu v klimatické změně, jak ovlivňuje dýchání člověka a živočichů a rostlin koncentrace CO2 v atmosféře, jak fungují evropské emisní povolenky nebo co přesně znamená uhlíková neutralita.

Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Lipka vydal spolek infografiky s doprovodnými texty v ucelené podobě, aby je bylo možné snadno použít také při výuce ve školách. Celý soubor nese název Atlas klimatické změny. Do budoucna je pak zájem publikaci doplnit o další metodickou podporu a připravit druhý díl, který by se více věnoval oblasti energetiky a mitigačním a adaptačním opatřením. Elektronická verze Atlasu je volně dostupná ke stažení zde.

Na webových stránkách najdete i slovník pojmů či další odkazy na webové stránky v ČR, ale i ve světě, které jsou s tématikou změny klimatu spojené, nebo z nich zpracovávaná data vychází.

Fakta o klimatu založil v květnu 2019 teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant Ondráš Přibyla. Společně s ním tvoří tým dalších jedenáct mladých profesionálů z oborů informatiky, práce s daty a komunikace, klimatologie nebo vzdělávání. V roce 2020 získal cenu za komunikaci globální změny klimatu. Cena je určena vědcům a expertům za jejich osvětovou činnost a společně ji organizují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.