Ekoosvěta.cz, koordinátor EVVO pro Pardubický kraj vůbec poprvé v historii uspořádala v pátek 16.7. v Nasavrkách setkání ekocenter se zástupci Pardubického kraje. Hlavním cílem setkání bylo sdílet příklady dobré praxe a informovat se vzájemně o tom, jaké činnosti ekocentra zajišťují, na jakých projektech se podílejí a s jakými problémy se potýkají.                                                                  

Společným tématem všech ekocenter byl nedostatek finančních prostředků na jejich provoz. Většina ekocenter zajišťuje své aktivity na dobrovolné bázi a nemá kmenové zaměstnance. Dalším společným jmenovatelem byl nedostatek personálních kapacit. Ekocentra jsou dlouhodobě finančně a personálně poddimenzované. Radní Miroslav Krčil nastínil tři možnosti spolupráce ekocenter a zlepšení situace, a to spolupráci s mikroregiony, které mají centra sdílených služeb, dále možnost spolupráce s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a třetí spolupráce s MAS. Zástupci ekocenter dále nastínili své plány do budoucna.

Setkání se účastnili zástupci Centra environmentální výchovy Stolístek Linhartice, Ekocentra Skřítek z. s., ZO ČSOP – Podorlicko, Česká Třebová, ZO ČSOP, Klub ochránců SPR Habrov, Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity z. ú. a Ekocentra PALETA, z.s.. Za kraj byli přítomni Miroslav Krčil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství, Martin Vlasák a Vladimír Vrána z odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje a Miloslava Drábková a Vlasta Pemlová z odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje.

Koordinátorka EVVO pro Pardubický kraj, Daniela Spiesová, nabídla všem organizacím možnost propagovat své akce v rámci webových stránek www.ekoosveta.cz. Dále informovala účastníky o svém plánu vytvořit gamifikovaný portál pro děti. V tomto směru nabídla spolupráci zástupcům ekocenter, a to ve formě role odborných garantů.

Činnost ekocenter v Pardubickém kraji přináší okolí, kde působí, neocenitelnou hodnotu. Nejen, že zlepšují povědomí dětí o životním prostředí a pořádají pro ně volnočasové aktivity, ale jsou také centrem poskytujícím širokou škálu služeb od vzdělávání až po poradenství a konzultace.

Další setkání je plánováno na listopad 2021. Tentokrát se zástupci sejdou online.

Autor: ekoosveta