V pátek 25. 6. se uskutečnilo tradiční setkání krajů regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod k environmentální výchově. Sešli se zde zástupci tří krajů: Libereckého, Královehradeckého a Pardubického. Letošní ročník pořádala Ekoosveta, jakožto koordinátor EVVO v Pardubickém kraji.  Pandemie COVID-19 zasáhla nejen do našich běžných životů, ale dopad se nevyhnul ani environmentální výchově. Není tedy divu, že se diskuze vedla především nad tématem, jak digitalizovat environmentální výchovu a jak využít digitalizaci v EVVO. Dále se diskutovalo například, jak více zapojit do oblasti EVVO soukromý sektor či jak poskytovatelé mohou koncepčně vzdělávat EVVO.

Setkání se účastnili například Miroslav Krčil, radní zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství v Pardubickém Kraji, Václav Žídek, radní zodpovědný za životní prostředí a zemědělství v Libereckém kraji či 2. náměstek Hejtmana zodpovědný za oblast zemědělství, životního prostředí a vodohospodářství v Královéhradeckém kraji Pavel Bělobrádek a mnoho dalších. Široké spektrum účastníků ze všech tří krajů tak obohatilo nejen diskuzi, ale přišlo i s nápady, jakým způsobem ekologickou výchovu do budoucna zlepšit. 

Během odpoledního programu se konala prohlídka záchranné stanice Pasíčka a geoparku s výkladem. Záchranná stanice se stará o léčbu poraněných a oslabených živočichů a jejich navrácení zpět do přírody. V areálu stanice se nachází trvalá expozice handicapovaných zvířat, kde je možné pozorovat různé druhy dravců a sov, ale také třeba rysa či vydry. 

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) vede k pochopení komplexnosti vztahů člověka a přírody. Cílem EVVO je takové myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Pojetí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Pardubickém kraji vychází z Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje, kterou můžete najít na webových stránkách Kraje. Cílem setkání zástupců krajů regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod je vzájemné sdílení informací o zajímavých projektech, vzájemná inspirace a vytvoření vhodného prostředí ke spolupráci mezi kraji. 

Příští setkání v roce 2022 se bude konat v Královéhradeckém kraji.