V roce 2022 bude pokračovat fungování činnosti organizace Zlatá studánka. Organizace pořádá přednášky, besedy, semináře, dílny s přírodními materiály, s veřejností vyrážíme do přírody (exkurze, výlety, poznávání přírody). S odborem ŽP Městského úřadu Č. Třebová, školami a dalšími organizacemi spolupořádáme na začátku května Den Země. Uspořádáme kampaň ke Dni zvířat (říjen), zúčastníme se kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko (duben), na jaře otevřeme Zlatou studánku a na podzim ji uzamkneme. Na začátku července vyrazíme na 4-denní tábor do přírody. Na jaře a na podzim uspořádáme přednášku s ekologicko-přírodovědnou tematikou.

Všechny akce se budou konat za dodržení aktuálních nařízení a podle epigemiologické situace.

Ekoporadna, která při ZO ČSOP funguje, bude stále pokračovat – na telefonu, e-mailu a na všech akcích pořádaných spolkem.

Autor: ZO ČSOP Zlatá studánka, Česká Třebová