Z dotace Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 byl podpořen projekt na zvyšování biodiverzity v okolí Komunitního centra KŘIŽOVATKA v Pardubicích. K tomu povede například umístění budek a krmítek, instalace vyvýšených záhonů na zahradě centra. O vše se budou starat lidé s tělesným handicapem, kteří zde budou moci pozorovat ptáky a pracovat s půdou a rostlinami. Mohou sledovat jejich pohyb, růst, změny a tím lépe pochopit cyklus života i vlastní roli v něm. Dalším cílem projektu je vést lidi s handicapem ke kladnému vztahu k přírodě pochopit její důležitost a naučit je ohleduplnému způsobu života. 

Kontakt:

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.
K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
mobil: +420 776 468 078
e-mail: machackova@krizovatka-hc.cz
web:    www.krizovatka-hc.cz  |  www.novakrizovatka.cz

Autor: KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.