17.9. 2021 na Pedagogické fakultě v Praze proběhla konference Místně zakotveného učení (MZU), kterou organizovalo ekocentrum SEVER. Odborníci debatovali o zajímavých tématech:

 • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje.
 • Jak je pojímáno MZU v zahraničí.
 • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele.
 • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků.
 • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZU.

Poté následovaly velmi zajímavé workshopy.

Konference se účastnilo přibližně 100 účastníků z řad učitelů, vzdělavatelů, odborníků i veřejnosti. Téma MZU se totiž dotýká všech, rodičů i pedagogů. Jedná se o plnohodnotný nástroj výuky, při které je potřeba participace žáků. Toto učení by mělo přinést radost z místa, kde žijete, včetně porozumění. Místně zakotvené učení „podporuje“ ducha místa. V podstatě se jedná o učení skrze místo.

A jaké jsou principy místně zakotveného učení?

 • UČENÍ O MÍSTĚ – pro učení využívá místních témat a souvislostí
 • UČENÍ V MÍSTĚ – učení se přesouvá mimo třídu, učebnou se stává obec a její okolí
 • UČENÍ PRO MÍSTO – téma, kterým se žáci zabývají, je opravdové a vážné a výsledek jejich práce je skutečným, hmatatelným a užitečným příspěvkem ke kvalitě života a životního prostředí v obci a podporuje roli obce ve zlepšování prostředí ve světě
 • UČENÍ SKRZE MÍSTO – místní témata slouží jako základ pro porozumění širším souvislostem a pro účast na řešení regionálních a globálních problémů
 • UČENÍ POSTAVENÉ NA VZTAHU K MÍSTU – učení staví na osobním vztahu ke svému místu a rozvíjí jej
 • PŘIZPŮSOBENÍ MÍSTNÍ SITUACI – učení je přizpůsobeno specifickým místním podmínkám a potřebám 7/ OSOBNÍ RELEVANCE – učení je pro žáka osobně relevantní – vidí souvislost s vlastním životem
 • AKTIVNÍ ÚČAST/PARTICIPACE ŽÁKŮ – učení je zaměřeno na aktivní účast žáků v řešení místních i globálních problémů; je postaveno na participativních metodách zaměřených na iniciativu a zodpovědnost žáků
 • PARTNERSTVÍ S KOMUNITOU – podporou pro učení jsou partnerství s dalšími lidmi a subjekty v obci – místními organizacemi, podniky, vedením obce, místními odborníky, znalci, pamětníky apod.
 • MEZIOBOROVOST – učení je mezioborové, mezipředmětové, buduje se porozumění vzájemné propojenosti společenských a přírodních, lokálních a globálních, minulých a budoucích procesů
 • PLNOHODNOTNÝ NÁSTROJ VÝUKY – učení je plnohodnotným nástrojem vzdělávání žáků, ne něčím navíc, učitel má jasno v tom, co chce žáka prostřednictvím MZU naučit, jak vše zapadá do výuky a jak to zhodnotí
 • SPOLUPRÁCE – učení probíhá formou skupinové práce, zadání je zaměřeno na spolupráci v týmu.

Pokud vás toto téma zaujalo, můžete si spoustu užitečných informací přečíst v brožurce: Publikace MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ „ZDE“.

Autor: Ekoosvěta