Do 30. dubna mohl kdokoli podat návrh stromu to ankety Strom roku 2021. Letos se jich sešlo 77. Z nich odborná porota následně vybere 12 finalistů. Jeden z nich je i majestátný 160 let starý jasan, který má velký příběh s otevřeným koncem. Jasanu se říká „strážce Podkovy“ a návrh na nominaci zaslat Jaroslav Svoboda, ze spolku Chráníme stromy z.s., ve spolupráci se spolky: Zelená pro Pardubicko, ČSOP Pardubice, Pardubická Koza, Zelený dům Chrudim, Klub přátel Pardubicka, STUŽ – pobočka Východočeská, Naše Pardubice, Pestré Polabí, Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům. Pojďte si přečíst příběh tohoto krasavce.

Příběh našeho stromu je s otevřeným koncem. Mezi Labem a obchodní zónou u pardubického nádraží se nachází významný krajinný prvek s mokřadním ekosystémem s názvem Podkova. Vévodí mu mohutný jasan ztepilý, který se nachází při okraji tohoto zapomenutého přírodního území. Své kořeny začal strom zapouštět zhruba před 160 lety a dnes jeho široký kmen neobejme ani 5 lidí. Když začínal růst, nacházel se v meandru Labe v lužním lese.

Jak se Pardubice rozšiřovaly, začala ho obklopovat obří nákupní centra, což však stromu neublížilo. Přežil i současná velká sucha, a to díky blízkému slepému ramenu řeky. Po určitou dobu byl navíc zařazen mezi chráněné a významné památné stromy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Bohužel ani to všechno ho možná neuchrání před pilami zahraničního developera – vlastníka pozemku. Má strom v plánu skácet, jak se stalo již u sousedních topolů a na jeho místě vybudovat další z mnoha nákupních budov. Přitom se developer na svých webových stránkách v Durynsku chlubí ekologickým přístupem a respektem k přírodě. Bude i nadále tento pamětihodný a statný jasan vévodit území při důležité dopravní křižovatce? Pardubické ekologické spolky, které již přes 9 let usilují o jeho zachování, se spojily na ochranu tohoto stromu a mimo jiné se otevřeným dopisem, pod kterým jsou již stovky podpisů, obrátily i na majitele pozemku se žádostí, aby své plány přehodnotil a jasan nekácel. V zachování stromu spatřujeme možnost zachování i celé okolní přírodní lokality pro občany Pardubic, vůči hrozbě zastavění dalšími obchody a sklady.
Strom je cenný i z hlediska zachování odolného genofondu, neboť v současnosti, kdy se v Evropě i v ČR masivně šíří houbová choroba Chalara fraxinea, vůči níž není známa ochrana a kvůli které nekrózou odumírá velké množství (hlavně mladších) jasanů i v okolí Pardubic, tento cenný odolný exemplář nevykazuje známky chřadnutí.

Zdroj: chranimestromy.cz