V dubnu roku 2019 proběhl první ročník kampaně, který ukázal, jak velký úspěch tento typ akce může mít. Do kampaně se zapojilo více než 16 500 osob. Druhý ročník kampaně byl poznamenán, jako téměř všechny akce, epidemií koronaviru a distanční výukou dětí. Kampaň se pořád vyvíjí, každý ročník organizátoři posouvají vpřed, zlepšují a zvyšují její dopad. Celá kampaň je vlastně hra, která podněcuje děti i dospělé k tomu, aby se zamysleli a podnikli kroky, které zlepší životní prostředí i za zdmi našich domácností. Do dvou předchozích ročníků se celkově zapojilo více než 25 tisíc osob a ušetřilo se 160,269 kg CO2.

„Co mohu dělat v boji proti klimatickým změnám? Lze žít zcela udržitelně? Mám vůbec nějakou moc? Odpověď zní ANO i NE.“

Kampaň OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ je právě o tom hledat odpovědi na otázky výše, a ukazovat si, co je v našich silách a proč je důležité dělat správné věci, i když to samo o sobě svět nespasí.

Cílem kampaně není zastavit klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, že i jednotlivec může něco udělat ve své domácnosti, v komunitě i na úrovni státu. Každý má určitou moc, která odpovídá jeho věku, zkušenostem nebo postavení. A záleží, jak tuto moc využije. Možná zvládne jen vyměnit žárovku, možná přejde s domácností na zelenou energii, možná podepíše petici nebo zvolí do vlády ty správné lidi…

Kampaň umožňuje školám, organizacím, rodinám, aktivním osobám a místním koordinátorům komunikovat a motivovat osoby ze svého okolí k udržitelnějšímu způsobu života. 

Aktuální kampaň pro rok 2021 je vyhlášena kanceláří programu Ekoškola v termínech 19. 4. – 23. 5. 2021. Do kampaně se může přihlásit jak jednotlivec, tak i organizace a můžete do ní vstoupit ve dvou tzv. rolích, které určují průběh Vašeho zapojení. Můžete být buď účastníkem kampaně, který plní výzvy, které si vybral nebo se můžete přihlásit jako koordinátor (jednotlivec nebo tým), který aktivizuje ostatní, komunikuje s kanceláří Ekoškoly a sbírá výsledky. 

Aktuálně je přihlášeno více než 90 místních koordinátorů a předpokládá se, že se zapojí více než 13 000 osob. A jaké jsou aktuální výzvy pro tento rok?

  1. Zasaď rostlinu!
  2. Využívej ekodopravu!
  3. Buď venku!
  4. Udělej něco pro ostatní!
  5. Zastav letákovou epidemii!
  6. Sniž spotřebu vody!
  7. Jez zdravě a ekologicky!
  8. Šiř informace!
  9. Den pro sebe!

Více informací a jak se přihlásit najdete na těchto webových stránkách! Udělejme společně něco pro Pardubický kraj i pro sebe a zapojte se i Vy se svými ekocentry, školami, spolužáky nebo třeba s rodinou.

Zdroj: ekoškola.cz, více ZDE