Pokud potřebujete poradit s otázkami, které se týkají životního prostředí, ochrany přírody, úspor energie nebo třeba dotačního programu Zelená úsporám, nebojte se obrátit na enviromentální informační a poradenská centra. Tzv. EKOPORADNY fungují po celé České republice a dokážou vám pomoci ve specifických i všeobecných oblastech. Některé ekoporadny vám mohou pomoci i ve správních řízeních či umějí poskytnout právní pomoc. Pracovníci EKOPORADEN se pravidelně vzdělávají, aby mohli svým klientům poskytnout co nejpřesnější a nejaktuálnější informace. Základní poradentství nabízí EKOPORADNY zdarma. Na území Pardubického kraje působí hned několik EKOPORADEN.

V okrese Pardubice fungují dvě centra, a to Ekocentrum PALETA, které se specializuje především na problematiku odpadů. EKOPORADNA je součástí Sítě informačních, poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný rozvoj a zabývá se i tématy jako je ekologická domácnost, pasivní domy, odpady a mnoho dalšího v rámci ekologické výchovy. Ekocentrum Paleta má pobočku v Oucmanicích. I zde se specializuje na problematiku nízkoenergetických domů, nevyjímaje stavby z hlíny a slámy, či pasivní domy a zaměřuje se rovněž na ekologickou výchovu.

V okrese Chrudim působí EKOPORADNA Zelený dům Chrudim. Tato EKOPORADNA se zaměřuje na ochranu přírody a péči o životní prostředí, dále na ekologickou výchovu a osvětu v oblasti zemědělství či životního stylu. Záběr pracovníku Zeleného domu v Chrudimi je široký, rovněž dochází ke spolupráci s místními úřady i školami VOŠ a VŠ. Její poradci vám dokáží dát adekvátní informace z oblasti vodního a odpadového hospodářství, rozvoje venkova, lesnictví, myslivosti, územního plánování a ÚSES, ekologické domácnosti, ekolabelingu (Ekolabeling je termín, který sice může znít záhadně, ve skutečnosti se však jedná o „ekoznačení“. Jde tedy o informaci pro spotřebitele, jenž se může lépe orientovat v tom, jaké výrobky a služby jsou šetrnější k životnímu prostředí.), o biopotravinách či ochraně zvířat. 

V dalším okresu Pardubického kraje působí Ekocentrum Červenka v České Třebové. Tato EKOPORADNA poskytuje informace o odpadech, o ochraně přírody a živočichů. EKOPORADNA je taktéž součástí Sítě informačních, poradenských vzdělávacích center pro udržitelný rozvoj, stejně jako následující EKOPORADNA, která leží v okrese Svitavy, konkrétně v Pomezí. EKOPORADNA Skřítek je nezisková organizace, která se zabývá environmentální a ekologickou výchovou dětí, mládeže a dospělých a poskytující informace z oblasti životního prostředí.

Máte v blízkosti svého bydliště jiné ekocentrum? Zajděte si tam a určitě se dozvíte mnoho zajímavých informací o životním prostředí. V rámci Pardubického kraje působí další ekocentra: Ekocentrum Červenka v České Třebové, Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka v Boru u Skutče, Středisko ekologické výchovy AMOS v Ústí nad Orlicí, Městské lesy Chrudim v Chrudimi, Ekocentrum Renata v Jevíčku, Centrum enviromentální výchovy Stolístek v Linharticích a Ekocentrum Ledňáček v Chrudimi. 

Chcete se o Síti environmentálních informačních a poradenských center v ČR dozvědět více? Podívejte se na publikaci od ekoporadny.cz ZDE.

Zdroj: ekoporadny.cz, weby ekocenter