Ekocentrum PALETA Oucmanice zve na Kurz o změnách klimatu pro pedagogy, který se bude konat v termínu 21. – 23. 10. 2021. Vzdělávací akce je vhodná pro všechny učitele a lektory nezávisle na tom, jaký předmět a na jakém stupni škol vyučují.

Na kurzu se dozvíte, jak komunikovat s žáky o změně klimatu, a přitom je nestrašit ani nemoralizovat. Na vlastní kůži si vyzkoušíte všemožné hry, aktivity, pokusy a diskuse, které později budete moci využít při práci s dětmi, půjdete na inspirativní exkurzi do eko-domu, připravíte si klimatickou svačinu, postaráte se o vlastní energetický mix… Dále dostanete různé tipy na to, jak se s žáky aktivně zapojit do ochrany klimatu nebo potkáte další kolegy, se kterými budete moci sdílet a vyměňovat zkušenosti.

Pedagog – absolvent kurzu:

 • získá přehledné, aktuální a ověřené informace o změně klimatu a s ní spojených souvislostech,
 • osvojí si znalosti, dovednosti a inspiraci, jakým způsobem o tomto komplexním tématu smysluplně učit žáky,
 • dokáže najít cesty, jak zabudovat toto téma do výuky napříč předměty,
 • dokáže svým žákům pomoci se zorientovat v rozporuplném aktuálním tématu klimatická změna, které se na ně valí z médií,
 • získá motivaci zapojit se s žáky do praktických projektů a aktivit pozitivním dopadem nejen na klima, ale i na školu či okolní komunitu.

Proč se mají zájemci přihlásit na kurz už teď, když je kurz až v říjnu? Jedná se o pilotní provedení kurzu. Přihlášení zájemci tedy mohou s ekocentrem částečně spolupracovat už předem a obsah kurzu tak ještě mírně ovlivnit. Kurz je v plánu také akreditovat (rozsah 16 hodin vzdělávání). Více informací naleznete na přiloženém plakátu.

Ekocentrum by dále rádo zmapovalo postoj pedagogů ke vzdělávání v tématu klimatická změna. Proto, pokud se kurzu účastnit nechcete nebo nemůžetezodpovězte prosím alespoň následující anketní otázku:

Co Vám brání zúčastnit se Kurzu o změně klimatu pro pedagogy?

 • Nevyhovuje mi termín. (Můžete upřesnit, zda na případný další kurz preferujete víkendy nebo pracovní dny.)
 • Škola mě na kurz neuvolní.
 • Kurz je moc dlouhý, nemůžu obětovat tolik času.
 • Téma klimatické změny máme pro žáky na škole dobře a komplexně zpracované, vím už o něm vše, co potřebuji.
 • Domnívám se, že hlubší vzdělávání na toto téma do školní výuky nepatří.
 • Téma považuji za důležité, ale nechci se do něj pouštět sám/a. Uvítal/a bych raději možnost vzít žáky na výukové programy o klimatické změně do ekocentra.
 • Jiné – napište Váš vlastní důvod.

Můžete vybrat více důvodů – jakkoliv je označte nebo ostatní vymažte. Odpovědi prosím zašlete na oucmanice@paleta.cz spolu s informací, na jakém stupni škol působíte.

Zdroj a více informací: ZDE