Pavučina je síť středisek ekologické výchovy a zastřešující organizace pro ty, kdo se věnují environmentální výchově v České republice. Pavučinu založilo 8 organizací v roce 1996 z potřeby prohloubit vzájemnou spolupráci. Dnes má 44 členů a 2 pozorovatele.  Členy jsou největší organizace ekologické výchovy, celá řada středně velkých a malých organizací ze 13 krajů České republiky. V Pardubickém kraji jsou členové Ekocentum PALETA, z.s., Ekocentrum PALETA, z.s., pobočka Chrudim a Oucmanice.

Od roku 2001 Pavučina realizuje programy s celostátní působností. Programy jsou určeny hlavně pedagogům všech stupňů škol. Další řadu aktivit a činností realizují její členové, jsou to především: ekologické výukové programy (denní i pobytové), vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky, mimoškolní činnosti pro děti a mládež, akce pro širokou veřejnost a publikační činnost.

V rámci své činnosti pořádá Pavučina i Veletrh ekologické výchovy. V tomto roce proběhne již 28. ročník. Jedná se o čtyřdenní celostátní setkání pedagogů, tvůrců a lektorů ekologických programů a rozhodně nejde o setkání pouze Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. Akce je otevřena široké odborné veřejnosti. Program nabízí inspiraci a výměnu zkušeností jak metodikům, zkušeným lektorům, tak i začátečníkům v oblasti environmentální výchovy. Vítáni jsou také studenti environmentálních oborů, pracovníci v mimoškolní výchově i učitelé.

Chcete pro Vaše centrum získat certifikaci poskytovatelů environmentální výchovy? 

Systém Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy vytvořila Pavučina v letech 2011–2013 s finanční pomocí z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Návrh systému vytvořila skupina tvořená odborníky i lidmi z praxe v oblasti environmentální výchovy a prošel rozsáhlým připomínkováním a pilotním ověřováním v 10 organizacích.

Jako organizace působící v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) můžete podpořit svůj růst kvality poskytovaných služeb. Kritéria certifikace pojmenovávají principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního EVVO a fungují jako vodítko pro rozvoj organizací a jejich činnosti. Certifikát je udělován certifikační radou na základě posouzení dokumentů a celodenní návštěvy organizace dvojicí proškolených auditorů. Veškeré informace o certifikaci jsou k dispozici na těchto webových stránkách.

Chcete vzít děti z Vašeho centra na školní výlet či pobyt a zároveň je vzdělávat v environmentální výchově?

Pokud je Vaše odpověď: „Ano“, představujeme Vám společný projekt pobytových organizací ekologické výchovy EKOPOBYT.cz. EKOPOBYT.cz je portál provozovaný Pavučinou, který nabízí ubytování s programy. Klienty jsou především děti a žáci mateřských, základních a středních škol či učitelé a studenti, ale i rodiny s dětmi, odborná nebo turistická veřejnost. Nabídka vychází z rámcových vzdělávacích programů, průřezového tématu Environmentální výchovy. Stránky www.ekopobyt.cz by vám měly pomoci najít takový typ programu, který bude vám a vašim žákům vyhovovat.

Chcete se ve Vašem centru více vzdělávat v oblasti EVVO a enviromentálního poradentství (EP)?

Pavučina nabízí prostřednictvím svých členů velké množství seminářů, a to nejen jim, ale všem, kdo jsou zapojeny do environmentálního vzdělávání napříč celou Českou republikou, Pardubický kraj nevyjímaje.

Účastnit se můžete například všeobecných seminářů pro začínající lektory, zjistit, jak postavit dobrý ekologický výukový program, nebo jak učit venku. To je jen pár tipů z nepřeberného počtu seminářů, které organizace nabízí. Aktuální akce můžete sledovat zde.

Pár slov na závěr…

Pavučina je pro organizace ekologické výchovy něco jako rodina. Sdílí, podporují se a společně prosazují to, co je spojuje – environmentální výchovu. Pavučina nabízí i celostátní programy MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a MRKVIČKA (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy pro mateřské školy) o kterých si blíže povíme v jednom z našich dalších rozhovorů. Informace o akcích nebo třeba o tom, jak se zapojit a být součástí pavučiny najdete na webových stránkách www.pavucina-sev.cz a www.e-bedrnik.cz. 

Autor foto: Ing. arch. Marie Toušková