Burza filantropie je transparentní nástroj, který podporuje projekty neziskových organizací a iniciuje setkání zástupců z businessu, neziskových organizací a veřejné správy. Jistě znáte pořad, který se vysílal v České televizi s názvem Den D. Burza filantropie je vlastně obdoba tohoto pořadu. Neziskové organizace prezentují svůj projekt a snaží se získat podporu z řad podnikatelů a veřejné správy.

Burzy se pořádají na několika místech v Pardubickém kraji a je tak pouze na donátorech a neziskových organizací, ke kterému regionu mají nejblíže a na jakém místě se burzy budou účastnit. Realizátorem celé akce je Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), která s Pardubickým krajem burzu pořádá na základě dohody o spolupráci.

Jak burza probíhá?

Neziskové organizace jsou před samotným konáním akce vyzvány, aby zasílaly své projekty, s nimiž se budou ucházet o podporu donátorů. Projekty, které jsou neziskovými organizacemi přihlášeny jsou následně umístěny na webových stránkách www.burzafilantropie.cz

Z přihlášených projektů vybírají donátoři ty, které pošlou do „finále“. Výběr může ovlivnit i veřejnost, která může pro projekty hlasovat na výše zmíněných webových stránkách.  Do finále tak postupuje i projekt, který získá od veřejnosti nejvíce hlasů. Ve finále pak neziskové organizace předstupují na základě náhodného losu před donátory a mají deset minut na to, aby svou prezentací donátory přesvědčily o podpoře právě jejich projektu. Na závěr Burzy filantropie rozhodnou donátoři o projektech, které podpoří a v jaké výši. Není vyloučeno, aby na jeden projekt přispělo více donátorů, a to jak materiálně, tak finančně. Maximální výše podpory je 50 000 Kč, několikrát se však i stalo, že podpora projektů byla vyšší. 

Nestátní neziskové organizaci může být udělena i tzv. „divoká karta“, což v konci znamená, že projekt je podpořen napřímo i bez samotné prezentace na Burze filantropie.   

Garanti Burzy filantropie v Pardubickém kraji jsou Koalice nevládek Pardubicka, Pardubický kraj a Krajská Hospodářská komora Pardubického kraje. 

Hlasujte pro projekty v Pardubickém kraji

Na území Pardubického kraje se burza koná ve čtyřech okresech-Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí. Hlasování veřejnosti je již uzavřeno v okresech Pardubice a Chrudim. Pro projekty v okresech Svitavy a Ústí nad Orlicí je však ještě možné hlasovat, a to až do 17. 6. do 12 hodin. Podpořte i Vy svým hlasem Vaši neziskovou organizaci nebo projekt, který Vás zaujal. Každý hlas se počítá!

Zdroj: KONEP