Enviromentální pobytový program v Centru ekologických aktivit Sluňákov.

V loňském roce jsme plánovali pobyt ve Sluňákově, který se nám ale nepodařil uskutečnit. Žáci 1. stupně Základní školy a mateřská škola Telecí, ale o nic nepřijdou, neboť i v letošním školním roce díky Pardubickému kraji, obci Telecí a finanční spoluúčasti rodičů mohou na konci září navštívit Centrum ekologických aktivit Sluňákov.

Letošní pobyt jsme prodloužili na 5 dnů, které žáci stráví obklopeni přírodou, provázeni výukovým programem, který přiblíží žákům přírodu i svět lidí ve vazbách a souvislostech. Skrze Zelený ostrov poznají postupný návrat života na ostrov.

Program je inspirovaný skutečným příběhem sopečného ostrova Krakatoa, který byl zcela zničen a spálen a na který se postupně navracel život. Společně budou sledovat, jak opětovné osidlování pustého ostrova probíhalo, kdo se na ostrově vyskytl jako první, jak se vyvíjel život na ostrově dále, jaká bude jeho budoucnost.

V areálu Sluňákova budou mít možnost seznámit se s nádherným prostředím a uměleckými stavbami. A vzhledem ke zvláštnímu průběhu loňského školního roku bereme celý pobyt i jako důležitý adaptační prvek. Věříme, že celý pobytový výukový program bude mít velmi pozitivní vliv na celý kolektiv 1. stupně a jejich vzájemných vztahů. Nejen vztahů mezi žáky, ale také mezi vztahy žáků a učitelů.

Tisková zpráva, vypracovala Mgr. Olga Kosíková

Autor: Základní škola a mateřská škola Telecí