Tradiční Ekologický týden proběhl ve Speciální ZŠ Králíky ve dnech 7. 6. – 11. 6. 2021. Letošním hlavním tématem byly bylinky, nechyběly však pravidelné aktivity, které jsou každoroční nedílnou součástí tohoto projektu.

Bylinky všude kolem nás a pro nás – dvoudenní projekt, v rámci, něhož se žáci učili bylinky poznávat, objevovali jejich léčivé vlastnosti, zpracovávali o nich informace, hledali je v přírodě, sbírali, sušili. Pod vedením svých učitelů si vytvořili léčivé sirupy z jitrocele, sedmikrásek, smrkových výhonků, meduňky, med z pampelišek. Ve spolupráci s lékárnou U Černého orla v Králíkách si z nasbíraných bylinek namíchali směsi léčivých a povzbuzujících čajů.

Výlet do Ekocentra Paleta Oucmanice byl pokračováním našeho poznávání léčivých bylin – žáci zde absolvovali výukový program o bylinkách, kde poznávali jejich chuť, zjišťovali, kde všude v běžném životě se s bylinkami setkávají, také malovali hlínou.

Na Den řemesel se všichni již tradičně těší – žáci se předem rozdělí dle svého zájmu do dvou dílen, které v průběhu dopoledne navštíví. Letos pekli housky, rohlíčky s masovou náplní, valašské frgále, upletli si náramky, vytvořili obrázky z nití, voskovek, ubrousků, lapače snů.

Vyvrcholením Ekologického týdne byl výlet do Velkých Losin. Navštívili jsme výrobnu ručního papíru, v rámci místně zakotveného učení jsme se seznámili s historií zámku a  událostmi „honu na čarodějnice“, poznávali jsme rostliny v zámecké zahradě, napili se vody z lázeňského pramene, navštívili termální koupaliště.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Pardubického kraje částkou 17.000,- Kč. Byl zpracován ve spolupráci se zapsaným spolkem K.O.T.V.A.

Autor: Speciální ZŠ Králíky

Kontakt: Iva Nesvadbová, Speciální ZŠ Králíky