Průvodcem parkem, o.s. ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a Národním památkovým ústavem opět připravili již 11. ročník Víkendu otevřených zahrad, a to letos ve dnech 12.-13. 6. 2021.

V České republice se do Víkendu otevřených zahrad zapojují jak zahrady, tak i parky a veřejná prostranství, které se v průběhu dvou dní snaží veřejnosti představit netradičním způsobem. Obvyklou formou jsou komentované prohlídky doplněné dalším kulturním programem.

Svátek otevírání zahrad veřejnosti vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. V České republice se pod záštitou Národního památkového ústavu během prvního ročníku v roce 2010 otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstá.  Víkend otevřených zahrad otevírá běžně nepřístupné zahrady a těm ostatním dává novou dimenzi poznání a netradičních zážitků. Projekt nabírá na ohlasu a tradici v celé Evropě a stává se jedním z hlavních šiřitelů osvěty o klenotech zahradního umění.

Cílem akce je zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech, představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek. 

Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky, které mohou nabídnout něco zajímavého např. ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či jsou historicky významné nebo se za nimi skrývá zajímavý příběh. Do akce se mohou zapojit jakékoliv objekty od zámeckých a veřejných zahrad a parků, náměstí, historických hřbitovů, klášterů, arboret a botanických zahrad, přes komunitní a přírodní zahrady, květinové farmy a ovocné sady až po zahrady umělců.

A kam se letos v Pardubickém kraji můžete v rámci Víkendu otevřených zahrad podívat?

 • Areál zámku a zahrady Odborného učiliště v Chroustavicích

Vstup do areálu parku a budovy zámku je možný s průvodcem, v neděli ve 13.00 a v 15.00 hodin. Vzhledem k rozlehlosti areálu se musí skupina návštěvníků pohybovat s průvodcem a vstup není umožněn jednotlivcům.

 • Kavárna Staré časy

Soukromá zahrada budovaná v průběhu třiceti let. Součástí zahrady jsou skalky s jezírkem, doplněné vzrostlými jehličnany. Prohlídku zahrady je možné spojit s návštěvou nedalekého zámku Žleby nebo zříceniny Lichnice. Přes víkend probíhají komentované prohlídky s informacemi o městském parku a příměstském lesoparku. K dispozici je i stylová kavárna.  

 • Klášterní zahrady Fatimy Koclířov

Původní redemptoristický klášter a kostel sv. Alfonze, později klášter sester svatého Františka a Nottre Dame, místo internace biskupa Josefa Hloucha, současné národní centrum Světového apoštolátu Fatimy s poutním domem a přírodním areálem sv. Jana Pavla II. V příjemném prostředí se můžete kdykoliv zastavit, ubytovat se, občerstvit po dlouhé cestě, zastavit se na chvíli v každodenním shonu. 

 • Kouzelná zahrada Lichkov

Zahrada v anglickém venkovském stylu s japonskými prvky byla založená před 16 lety na místě bývalé skládky suti a odpadků. Zahrada o rozloze téměř půl hektaru se rozkládá na třech výškových úrovních a ve spodní části sousedí s řekou Tichá Orlice. Je převážně okrasná, bez užitkových rostlin. Nachází se na ní jeden z nejstarších stromů v obci – mohutný 150 let starý jasan a asi stovka méně známých stromů a keřů. Součástí zahrady je rozsáhlá skalka, vytvořená z 35 tun obrovských balvanů, rybníček, soustava potůčků a 12 metrů dlouhá strašidelná jeskyně. Součástí zahrady jsou vzácné sbírky rostlinných rarit, bambusů, bohyšek, japonských javorů, kapradí, exotických stromů a keřů. V zahradě je umístěno několik výtvarných skulptur. K sezení je k dispozici několik laviček a šestiboký altán. V přilehlé chalupě je k dispozici občerstvení a sociální zázemí.

 • Smyčkovy, Semanín

Pobytová zahrada i pro veřejnost se nachází vedle návesního památkového areálu s historickou expozicí, s pstruhovým jezírkem, sklípkem s nápoji, poblíž knajpoviště a rozsáhlých lesů s naučnými stezkami.

 • Státní zámek Slatiňany

Letošní Víkend otevřených zahrad v zámeckém areálu Slatiňany se koná v neděli 13. června a nabídne šest komentovaných prohlídek, program pro děti, a v neposlední řadě návštěvníky zavede i do běžně nepřístupných míst.  Mimo zámeckého parku a zahrady bude možné navštívit také běžně nepřístupnou zásobní zahradu a skleníky, které svému účelu nepřetržitě slouží již bezmála dvě staletí.

 • Ukázková přírodní zahrada MŠ Řestoky

malá venkovská mateřská škola, která svoji zahradu využívá jako přírodní venkovní učebnu v rámci svého školního programu. Byla budována se záměrem přenést část výuky do venkovních prostor. Děti zde mohou přírodu zkoumat všemi smysly a nacházet zákonitosti vztahů v ní. Na zahradě se několikrát ročně konají akce pro rodiče dětí i širší veřejnost. 

Sobotní doprovodný program:

9:00 Otevření školní zahrady

9:30 – 10:00 Komentovaná prohlídka zahrady s Romčou

10:30 – 12:30 Jak využít přírodní zahradu pro vzdělávání a hry dětí – odborný seminář pro přihlášené.

 • Zahrada Rudišovi

Zahrada venkovského typu, kde se prolíná okrasná část s užitkovou a chovem králíku, kačen a slepic se nachází v obci Čeperka.

 • Zahrada u Bohouše

Zahrada se nachází ve Slatiňanech (Vížky 4) a komentované prohlídky zahrady se můžete zúčastnit v neděli v 10:30 a ve 14:30 hodin.

 • Zahrada v Říši divů a Muzeum u Divnej Emmy 

Zahrada se nachází na samotě u lesa v obci Zakopanka a je koncipována do světa Alenky v Říši divů. Najdete tu mnoho dekorací a květin či keřů, starobylých věcí. V celém objektu se nachází i Muzeum těchto krásných starých věciček. 

 • Zámecká zahrada Hrochův Týnec

Zahrada o rozloze 3,7 ha je situovaná převážně jihovýchodně od zámku, v mírném východním svahu. Terasa před východním průčelím zámku je uzavřena balustrádou, jihovýchodně při severní bráně roste památný strom, mohutná lípa. V rámci doprovodných akcí se můžete těšit na program pro děti, výstavu fotografií, obrazů a výrobků. 

Zdroj: https://www.vikendotevrenychzahrad.cz/