V Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhlo ve dnech 2. a 3. 11. 2021 krajské kolo Ekologické olympiády žáků středních škol. Tématem 27. ročníku soutěže ve školním roce 2021/2022 byla Obnova krajiny. Účastnilo se osm tříčlenných týmů ze šesti středních škol v Pardubickém kraji.

Krajské kolo EO Pardubického kraje se konalo v průběhu dvou dnů a soutěžní části byly rozděleny do 3 hlavních bloků. První den byl zahájen vědomostním testem, po obědě následovala první část poznávání přírodnin – poznávačka v terénu. Zároveň proběhla exkurze po okolí Oucmanic pod vedením Mgr. Martiny Horáčkové.  Účastníci se mohli podívat na momentálně rozpracovaný projekt obnovy rybníčků za obcí a zároveň proces sukcese na zarůstající skládce. Odpoledne následoval doprovodný program s názvem „Z pouště pod okap“ pod vedením Mgr. Michaely Míkovcové. Na závěr prvního dne proběhla po večeři přednáška Vladimíra Štorka na téma „Naše krajina – historický vývoj a současnost“. Druhý den byl zahájen prezentací domácího praktického úkolu. Účastníci vypracovávali poster na zadaná témata o obnově krajiny a tady svůj projekt představili porotě i ostatním účastníkům. Nejoblíbenějšími tématy byla Obnova stanoviště ohroženého druhu, Obnova kvetoucích trávníků, Obnova rybníka. Pak následovala druhá část poznávačky, tentokrát na přírodninách a vycpaninách, případně zvucích zvířat uvnitř ekocentra. Program byl zakončen po obědě vyhlášením výsledků.

Vítězem se stal tým z Gymnázia Česká Třebová ve složení Filip Záleský, Barbora Doležalová a Matěj Ešpandr. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v národním kole Ekologické olympiády, do kterého postupují.

Na druhém místě se umístil tým z Gymnázia Lanškroun, a to Klára Ptáčková, Nikola Ptáčková a Gabriela Skalická. Třetí místo obsadilo rovněž Gymnázium Lanškroun – Diana Kadžaja, Tereza Vávrová a Adéla Beránková.                         

Autor: Ekocentrum PALETA