Enviromentální pobytový program v Sedmihorkách ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj. I v letošním roce se nám se žáky podaří vyjet na environmentální pobyt. A vzhledem ke zvláštnímu průběhu loňského školního roku bereme celý pobyt i jako důležitý adaptační prvek. Na přelomu září a října vyrážíme směr Sedmihorky.

Díky pobytovému programu v Sedmihorkách žáci získají nové poznatky, zkušenosti, zážitky v novém prostředí a s novými lidmi. Rádi bychom využili nádherné prostředí Českého ráje a ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Český ráj žákům připravili pobyt, který naše hlavní cíle pobytu naplní.

Žáky čeká výprava na dno moře = exkurze do skalního pískovcového města. Během cesty se žáci u konkrétních jevů seznámí se vznikem pískovcového města a původním rázem krajiny. Vlastním zkoumáním žáci objeví vlastnosti pískovce. Pomocí pozorování v terénu a doprovodných aktivit získají ucelenější představu o významu tohoto geologicky unikátního místa. Při hledání stop člověka z doby kamenné i bronzové žáci zažijí putování časem – zpět do pravěku.

Na příkladu pískovcového skalního města se naučí chápat význam krajiny v přírodním, kulturním i historickém kontextu. Pokusí se s kameny pracovat a vybrousit si vlastní kamínek. Nebude chybět i noční expedice do skalního města za houkáním sov. Seznámí se s zvuky nočního lesa, naučí se hlasy „nočních“ zvířat, zvláště pak sov. Věříme, že celý pobytový výukový program bude mít velmi pozitivní vliv na celý kolektiv 2. stupně a jejich vzájemných vztahů. Nejen vztahů mezi žáky, ale také mezi vztahy žáků a učitelů.

Tisková zpráva, vypracovala Mgr. Olga Kosíková

Autor: Základní škola a mateřská škola Telecí