Podstatou práce nadace partnerství je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporují ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

Nadace partnerství oceňuje nejlepší nápady, které pomáhají zvládat dopady klimatické změny

Podstatou práce nadace partnerství je spojovat. Vytvářet partnerství mezi všemi, kterým záleží na zdravé budoucnosti Česka a Evropy. Společně pak podporují ty, co mají chuť zlepšovat a starat se o své životní prostředí, místní rozvoj a kvalitu života.

Jak se zrodila nadace partnerství?

Od skromných začátků ve dvou lidech ušli dlouhou cestu. Vybudovali vlastní vzdělávací centrum Otevřená zahrada a otevřeli první CO2 neutrální administrativní komplex v Česku. Nastartovali rozvoj udržitelné turistiky na jižní Moravě nebo v Polabí. Vyvinuli vlastní software pro dotace i grantování a finančně podpořili tisíce konkrétních projektů. Neúnavně upozorňují na rostoucí riziko krize klimatu a vzbudili lásku ke stromům napříč celou Evropou.

Soutěž Adapterra Awards

Změna klimatu mění naše životy. Soutěž Adapterra Awards vznikla pro to, aby hledala a oceňovala projekty, které ochlazují naše města a pomáhají zadržovat vodu v krajině. Do 31. 3. můžete nominovat projekt i Vy! Více informací o soutěži se také můžete dozvědět v našem rozhovoru který již brzy bude na stránkách ekoosveta.cz zveřejněn. 

U nás v Pardubickém kraji se účastnilo soutěže ihned několik projektů. Přinášíme Vám informace o některých z nich a doufáme, že i Vás budou inspirovat. 

AKADEMIE Libchavy

Školicí středisko AKADEMIE Libchavy nevypadá jako jiná vzdělávací centra. Celý komplex je vybudovaný kreativním způsobem v souladu s přírodou. Na první pohled zaujmou dřevěné sruby se zelenými střechami. Dřevostavby doplňuje i zděná budova ze slámy a hlíny. Všechny budovy přitom vznikaly intuitivně. Najdeme tu kanceláře, kuchyni i ubytování. Hlavním kritériem bylo proudění světla a energie, aby se každý návštěvník mohl uvolnit a otevřít svému rozvoji. Majitelé se mimo jiné zaměřili i na nízkou energetickou náročnost a dlouhou životnost staveb.

AKADEMIE Libchavy je školicí středisko, kde se v oblasti seberozvoje vzdělávají lidé z celé České republiky i lidé z ostatních Evropských států. Záměrem akademie bylo postavit areál v souladu s přírodou, nízkou energetickou náročností, s dlouhou životností a pozitivním vlivem na lidskou psychiku. Místo slouží jako inspirace pro realizaci staveb z přírodních materiálů a dřevostaveb se zelenými střechami. Areál o rozloze 1,5 hektaru je tvořen dřevostavbami se střechami osázenými rozchodníky. Tři osmihranné sruby slouží jako kanceláře pro zaměstnance. Nachází se tu i velký srub, který slouží jako hlavní školicí budova a je obklopen několika malými sruby k práci ve skupinkách a k odpočinku účastníků. V areálu najdeme tančírnu s prosklenými stěnami a budovu, která byla jako jediná přestavěna z původního chléva pro vepře na jídelnu s ložnicemi. Dále se zde nachází souvislá zděná budova s apartmány, pro jejíž stavbu se využila sláma a hlína. To pomáhá přirozenému vyrovnávání teplot a vlhkosti v budově.

Díky zeleným střechám vytvořených na všech budovách a velkým propustným zeleným plochám se v areálu zadržuje voda, ochlazují se interiéry budov i okolní prostředí. Akademie tak úspěšně reaguje na zvyšující se teploty a sucho v okolní krajině.

Revitalizace Zádolského potoka 

Projekt je výsledkem iniciativy Lesů ČR, jejichž program „Vracíme vodu lesu“ se zabývá právě takovými projekty, jako je revitalizace Zádolského potoka. Snaží se, aby se česká příroda opět dostala do zdravého stavu plného života. Zádolský potok je součástí přírodní rezervace Králova zahrada. O to více je potřeba, aby zde bylo vše v pořádku. Nejlepším řešením je tedy obnovení původního koryta potoka a volnost, s jakou se může voda proplétat mezi stromy s kamením.

Navrácení potoka do jeho původního stavu přispívá k celkovému zlepšení přirozené stability toku a obnovení jeho ekologických funkcí. Důležitou funkcí tohoto řešení je také zpomalení povrchového odtoku vody. Díky mělkému korytu se v případě zvýšení hladiny může voda rozlít do okolí. To zajistí vyšší množství vstřebané vody do půdy a zvětšení zásob podzemní vody v oblasti. Taktéž dochází k obnovení mokřadních poměrů v potoční nivě.