Příměstský tábor se uskuteční 23. – 27. 8. Tábor se bude konat převážně v areálu Natura Parku. Každý den své dítko přivedete mezi 7:30 a 8:30 a odvedete si ho mezi 15:30 a 16:30. Budou se o něj starat lektoři Ekocentra PALETA a dobrovolní asistenti, náplní tábora budou hry zaměřené na spolupráci, trocha řemesel, trocha sportovních aktivit, trocha přemýšlení například u simulačních her, trocha bádání, alespoň jeden větší výlet do blízkého okolí, a hlavně jedno spaní venku pod širákem s opékáním buřtů. Všechno v duchu respektu k přírodě a životnímu prostředí.

Jíst se bude v na Karlovině ve fast foodu, svačiny budou dvě denně a obě si děti připraví samy v Natura Parku. K dispozici budou sprchy, kuchyňka a místnost s několika desítkami zvířátek (pokud nepočítáme pakobylky a strašilky).

Pokud váháte, můžete si promluvit s vedoucím tábora Ing. Ondřejem Zemanem (604174993, tutatis@email.cz) anebo se do areálu přijďte podívat osobně. Všechno Vám tam rádi ukážou.

Přihlášky jsou k dispozici na recepci Infocentra ve vstupu do Natura Parku nebo na webových stránkách www.paleta.cz Vyplněné přihlášky pošlete nebo doneste osobně do 30. června 2021.

Nová hra – Po stopách minulosti

Vydejte se po stopách minulosti v procházkové hře, která Vám nebude trvat déle než 90 minut a ukáže Vám Pardubice trochu z jiného pohledu. Hra je koncipována pro děti od 6 do 11 let a jejich doprovod. Hra je volně ke stažení na webových stránkách Ekocentra PALETA.

Pokud si ji stáhnete doma, můžete si napřed také VYTISKNOUT „LEJSTRO S MAPOU“ a vzít si něco na psaní. Není to ale nutné. Lejstro s mapou a tužky najdete i u garážových vrat na parkovišti před Natura Parkem. 

Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Ekocentrum PALETA má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny – s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap.

Ekocentrum PALETA má kromě svého sídla v Pardubicích i pobočky v Chrudimi a v Oucmanicích (u Brandýsa nad Orlicí). Zde si můžete přečíst i náš zajímavý rozhovor s ředitelem PALETY Miroslavem Míkovcem a jeho manželkou a zároveň lektorkou Michaelou Míkovcovou.