Máte ve svém okolí někoho, o kom si myslíte, že by zasloužil získat ocenění za svoje aktivity a přínosy v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje?  Je to váš učitel, rodinný příslušník, pracovník ekocentra…? Nominovat ho na cenu Josefa Vavrouška můžete do konce dubna. Environmentální cenu Josefa Vavrouška uděluje každoročně Nadace Partnerství. Jejím smyslem je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Nominovat kohokoliv, o kom si myslíte, že si ocenění zaslouží, můžete hned ve třech kategoriích:

  • Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
  • Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
  • Za Eko zásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do Kristových let (33 let včetně), za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

O tom, kdo bude nakonec vítězem rozhoduje odborná porota spolu s předsedou. Nominace je možné posílat elektronicky. Stačí vyplnit formulář na webových stránkách www.cenyjosefavavrouska.cz. Věříme, že v Pardubickém kraji se najde mnoho významných osob kolem vás, které si toto ocenění zaslouží! Pokud se chcete inspirovat laureáty minulých ročníků, podívejte se na debatu s nimi zde.

A kdo to vůbec byl Josef Vavroušek?

Josef Vavroušek se narodil v Praze, kde vystudoval strojní fakultu ČVUT. Pracoval v Ústavu pro ekonomiku a řízení v oblasti kybernetiky a teorie systémů, později se specializací na péči o životní prostředí. Přednášel nespočetně konferencích a kurzech. Aktivně se účastnil činnosti nevládního ekologického hnutí, zejména Ekologické sekce Československé biologické společnosti. Podílel se na zakládání a činnosti Kruhu nezávislé inteligence a Občanského fóra.

V březnu 1990 byl jmenován náměstkem Státní komise odpovědným za péči o životní prostředí, v červnu téhož roku ministrem federální vlády a předsedou výboru pro životní prostředí, kde setrval až do voleb v roce 1992. V červnu 1991 zorganizoval první celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí v Dobříši. Byl vedoucím československé delegace na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro.

V roce 1992 inicioval založení dobrovolné neziskové Společnosti pro trvale udržitelný život, jejímž byl předsedou. Přednášel také na řadě jiných vysokých školách v českých zemích i na Slovensku a na britské Cambridge. 

Zemřel v padesáti letech se svojí dcerou při lavinovém neštěstí.

Zdroj: Nadace Partnerství, ekoosveta.cz