Čtyři nové programy pro venkovní výuku dětí připravila Česká společnost ornitologická (ČSO). Žáci se v nich seznámí se životem čápů, s migrací stěhovavých ptáků a s problémy, s kterými se ptáci potýkají. Za ČSO to dnes uvedla Gabriela Dobruská. Programy jsou dostupné na webu. V programu Na komíně je čáp děti coby čápi projdou obdobím hnízděním a zjistí třeba to, jak mohou čápům uškodit lidské odpadky v hnízdech.

Vlastním prožitkem si žáci věci lépe uvědomí, dobře zapamatují, a hlavně pochopí souvislosti. Sami při stavbě hnízda využijí provázky a vzápětí zjistí, jaké mohou mít následky. Právě to bylo hlavním cílem při tvorbě těchto programů – aby si žáci uvědomili dopad lidské činnosti na ptáky ve svém okolí a hledali řešení ke zmírnění tohoto negativního dopadu,“ uvedla autorka programů Dobruská.

Podle ČSO jsou případy, kdy se čapí mláďata zamotají do ptačích provázků, čím dál častější. Svědčí o tom záznamy z webkamer. „Jde o situaci, se kterou se mohou setkat i děti a mohou mít snahu okamžitě pomoci. Proto jsme ji zařadili mezi modelové problémy, které řeší žáci druhého stupně. Ukvapené jednání může vést nejen k porušení zákona, ale hlavně k ohrožení zdravých čápat a v neposlední řadě i dětí samotných,“ dodala Dobruská.

Druhé téma vychází z kampaně cílící na ochranu stěhovavých ptáků. „Chceme, aby si žáci uvědomili, že pytláctví je stále aktuální problém i na území Evropské unie a ochrana stěhovavých ptáků je možná pouze v rámci mezinárodní spolupráce,“ uvedla Dobruská. U každého programu je podrobná metodika pro učitele. ČSO také příští rok uspořádá semináře Na křídlech ptáků, které pedagogům přiblíží programy i danou problematiku. První on-line seminář bude 8. a 9. února, zájemci se mohou přihlásit na webu.

Autor: ČSO

Zdroj: ČTK