Ve dnech 22.-25.4. se soutěžilo v Parku Československých legií v České Třebové. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Podorlicko v České Třebové ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko Javor Česká Třebová připravily pro návštěvníky distanční soutěž ke Dni Země a ke Dni skautů. Soutěžilo 122 lidí. Všechny odpovědi správně mělo 27 z nich. Podle reakcí návštěvníků a odpovědí v dotazníku se tato forma oslavy Dne Země a Dne skautů velmi líbila. 

Úspěšní řešitelé si mohou vyzvednout věcné ceny v zahradě u Ekocentra Podorlicko v Podbranské ulici v České Třebové v úterý 4.5.2021 od 16,00.

Shrnutí akce Den Země (organizované ZO ČSOP Podorlicko)
U vstupu do parku si návštěvníci do mobilu přes QRkód načetli formulář pro odpovědi. Této možnosti využilo 42 lidí. Kdo nechtěl používat mobil, mohl odpovědi zaznamenávat na přiložené záznamové archy a ty pak odevzdat. Na stromech v parku nalezli návštěvníci 13 stanovišť s a na nich informace, kvízové otázky a úkoly, které byly určené pro 3 věkové kategorie. Mohli se tak dozvědět, jak chránit přírodu, jak pomoci zlepšit životní prostředí i ledacos o skautingu. Někde nalezli i odkazy na nápovědu v podobě YouTube vysílání.

Jedno stanoviště bylo věnováno „Kampani obyčejného hrdinství“ a výzvě změnit něco ve svých zvyklostech, co pomůže bojovat proti změně klimatu. Na dalším stanovišti, věnovaném předcházení odpadů, se návštěvníci dozvěděli o akci „Ukliďme svět“ a mohli se do ní zapojit. U informací o ptáčatech a jiných mláďatech byly uvedeny i důležité kontakty na nejbližší Záchranné stanice volně žijících živočichů. Stanoviště Šetření vodou bylo doplněno o plakáty připravené žáky sekundy z Gymnázia Česká Třebová. Pro nejmladší návštěvníky byly v parku připraveny pohybové úkoly.

Autor: ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová