Jedná se o cyklus komentovaných vycházek do přírody, které spolek Altus organizuje od roku 2007. Jejich cílem je seznámit veřejnost s přírodními zajímavosti ve městě i okolí. Vycházky zpravidla vedou dva lektoři – specialisté, kteří se doplňují. Většinou se jedná o kratší půldenní vycházky, z nichž některé jsou vhodné i pro hendikepované návštěvníky.

Vycházky jsme zvládli připravit i v loňském roce, i když jsme museli změnit termíny, a především zavést rezervace. Důvodem bylo vládní nařízení omezující počet účastníků na hromadných akcích, ale protože většina vycházek je vhodnější pro menší počet účastníků, budou rezervace povinné i v tomto roce. Z důvodu epidemiologické situace jsme začátek letošních vycházek posunuli až na červen a většina se uskuteční během letních měsíců.

Letos se můžete těšit na tyto vycházky:

  • 20.6. – Žulovými lomy Matulovou stezkou, celodenní geologická vycházka.
  • 26.6. – Zoologická vycházka podél náhonu. Půldenní po městě, nenáročná.
  • 11.7. – Letní vycházka s entomologem do Habrova. Půldenní, náročnější.
  • 21.8. – Dendrologická vycházka do zámecké zahrady ve Slatiňanech. Nenáročná.
  • 27.8. – Netopýří noc. Probíhá po setmění, max. 3 hodiny, vhodné pro i děti.
  • Podzim – Mykologická vycházka do lesů na Podhůře. Půldenní, náročnější. Termín bude upřesněn, ale zpravidla se koná v neděli dopoledne po výstavě hub ve Slatiňanech.

Pokud máte o některou z vycházek zájem můžete si již nyní rezervovat místo na e-mailu: gutzer@centrum.cz nebo na tel.  723 004 397.  Bližší informace o místu a času srazu hledejte v kulturním přehledu Chrudim dnes.

Na závěr chceme poděkovat Městu Chrudim a Pardubickému kraji za dlouhodobou finanční podporu těchto akcí.                       

Zdroj: Naděžda Gutzerová, Altus  z.s.