Od 1. května 2020 fungují v deseti českých krajích regionální dobrovolnická centra, která zřizuje i finančně podporuje Ministerstvo vnitra. Regionální dobrovolnické centrum je zastřešujícím, metodickým a koordinačním zázemím pro realizaci dobrovolnických aktivit a programů v kraji. Jde o informační a kontaktní centrum pro dobrovolníky, neziskové a příspěvkové organizace či obce, které má za cíl zlepšit dostupnost dobrovolnictví v regionu, zejména prostřednictvím koordinace poptávky i nabídky dobrovolnické pomoci. Jeho smysl tkví také v ukotvení významu dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

Regionální dobrovolnické centrum funguje i v našem kraji a je provozováno Koalicí nevládek Pardubicka, z. s.

Pokud byste měli zájem se o dobrovolnickém centru dozvědět více můžete se účastnit další ze série Dnů otevřených dveří. Ten se bude konat ve středu 24. března od 9 do 15 hodin. Vzhledem ke špatné epidemické situaci proběhne především v online formě prostřednictvím rozhraní Google Meet. Každý, koho zajímá téma dobrovolnictví, chce začít s dobrovolnictvím ve své organizaci nebo jako dobrovolník či potřebuje radu ve svých současných dobrovolnických aktivitách, se může na regionální dobrovolnické centrum obrátit. 

Pro hosty budou připraveny prezentace týkající se aktivit centra či dobrovolnictví v kraji, případně odborné poradenství. V době od 13 do 15 hodin proběhne společné online setkání lokálních dobrovolnických center se zástupci RDC a Pardubického kraje. Zájemci potvrzují svou účast s předpokládaným časem návštěvy předem na e-mail dobrokraj@konep.cz nejpozději do 22. 3. 2021.

Pokud jste se již rozhodli a o dobrovolnictví máte zájem, přinášíme Vám i jednu konkrétní nabídku z našeho kraje. Zelený dům Chrudim, z.s. zabývající se ekologickou výchovou, vzděláním a osvětovou činností, ekologickým a environmentálním poradenstvím a praktickou péčí o životní prostředí hledá dobrovolníky pro pomoc v přírodě na Chrudimsku a pomoc při osvětových akcích.

Harmonogram a kde je možné se zapojit:

27.-28. 3. 2021 – Habrov; úklid stromů po těžbě,
18.-20. 6. 2021 – Pařížov; „víkendovka“ s názvem JAK SE NESEZNÁMIT II. ve spolupráci s Klubem Hnutí Brontosaurus Zelený dům, bude probíhat údržba hradu Lichnice a také péče o tůně a mokřadní louky i zídky pro ještěrky v Pařížově,
červen 2021 – Prosetín; na květnaté a úpolínové louce s výskytem modráska bahenního a úpolínem nejvyšším, managment ochrany přírody bude probíhat v sekání, shrabování biomasy a odvážením pomocí plachty z lokality,
červenec 2021 – Prosetín; sekání tužebníkové plochy a lučního biotopu,
srpen 2021 – Prosetín; management v území potoka a kyprejové loučky,
srpen 2021 – Pařížov; sekání květnaté louky v přírodním parku Doubrava,
srpen 2021 – Habrov; údržba ovocných sadů,
září 2021 – Prosetín; kosení, shrabování a stahování lučního porostu,
září 2021 – Pařížov; údržba a vyhlubování tůní na Veverkově louce se třemi zídkami pro ještěrky a kolem lomových tůní ve Významném krajinném prvku,
září/říjen/listopad 2021 – Habrov; výsadba stromů v přírodní rezervaci a dubohabřině.

Více informací najdete zde.