Hledáte-li nové téma k výuce EVVO, máte zájem svou výuku rozšířit, doplnit, potřebujete novou náplň na Vaše projektové dny, školy v přírodě, tábory, pobyty? Inspirujte se a zkuste do výuky zařadit i téma odpovědné spotřeby. Ekoškola pro Vás připravila metodické listy, které Vám pomohou zařadit téma odpovědné spotřeby nejen do výuky. Celý projekt si klade za cíl naučit ostatní, jak mohou, byť jen malé změny v našem chování změnit a ovlivnit život kolem nás.

V rámci ekologické výchovy a osvěty můžeme předat dětem a studentům mnoho důležitých, a přitom jednoduchých návyků, které povedou k menší spotřebě a pomohou ovlivnit kvalitu života. Důvodů, proč zařadit téma odpovědné spotřeby do výuky je hned několik: 

  • Může pomoci mladým lidem uvědomit si důsledky svého spotřebitelského chování.
  • Probouzí ochotu a chuť být součástí celku a snáze se pak změny uskutečňují.
  • Lekce ukáží, jaké možnosti a přístupy je možné ve výuce použít, aby měla co největší dopad na změnu chování a postojů mladých lidí
  • Pedagogové dostávají návod, jak téma pojmout a do výuky ho zařadit.  

Ekoškola připravila ucelený sytém lekcí pro všechny stupně škol – od mateřských až po střední školy. Pro každý stupeň byly vytvořeny 4 navazující dvouhodinové lekce, u MŠ se jedná o 4 navazující projektové týdny.

Témata lekcí zůstávají pro každý stupeň škol stejná s tím, že spirálovitě stoupá náročnost obsahu lekcí podle věku dětí, žáků nebo studentů. Lekce lze opakovat i v rámci jednoho stupně např. ve 2. a 5. třídě nebo v 6. a 9. třídě.

Metodické listy jsou podpořeny řadou odborných materiálů. Jedná se o:

Více informací o pracovních listech a další podpůrný výukový materiál najdete na těchto webových stránkách