EKOCENTRA A POSKYTOVATELÉ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY V PARDUBICKÉM KRAJI

ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOSTI NAPŘÍČ GENERACEMI

ROZVOJ ENVIRONMENTÁLNÍ GRAMOTNOSTI NAPŘÍČ GENERACEMI

Hlavním posláním a cílem působení SCRB je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin. Tohoto cíle se snažíme docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného rozvoje.

Adresa:
Voštice 129
Vysoké Mýto 566 00

Kontakty:
+420 605 251 439
info@scrb.org
web: https://www.scrb.org/

CENTRUM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY STOLÍSTEK
(Ekocentrum Linhartice, z. s.)
centrum environmentální výchovy

Adresa:
Linhartice 116
571 01 Linhartice

Kontakt:
Email: info@stolistek.cz
Telefon: +420 774 881 986
Web: www.stolistek.cz

Eko-výchova se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež;
Krajským koordinátor EVVO PK: Stavebnictví, Dotace, Ekologická domácnost, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Voda, Udržitelný rozvoj, Les

Adresa:
Štolbova 2665
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: ekocentrum@paleta.cz
Telefon: +420 466 614 352
Web: http://www.paleta.cz

Pobytovým centrem ekologické výchovy: Ekologická domácnost, Stavebnictví, Biopotraviny, Udržitelný rozvoj, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Voda, Udržitelný rozvoj, Tradiční řemesla, Les

Adresa:
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí

Kontakt:
Email: oucmanice@paleta.cz
Telefon: +420 469 813 462
Web: http://www.paleta.cz/oucmanice/

Ekovýchovný vzdělávací areál s přírodními prvky: Ekologická domácnost, Biopotraviny, Udržitelný rozvoj, Odpady, zvířata, Voda, Tradiční řemesla, Les

Adresa:
Poděbradova 842
areál SZŠ a VOŠ
537 60 Chrudim

Kontakt:
Email: chrudim@paleta.cz
Telefon: +420 469 775 885
Web: http://www.paleta.cz

Ekocentrum Červenka
(ZO ČSOP Zlatá Studánka Česká Třebová)
Výukové programy pro MŠ a ZŠ – Ochrana přírody, Ekologická domácnost, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Výroba ručního papíru atd.

Adresa:
areál ZŠ Česká Třebová
Habrmanova ul. 1500

Kontakt:
Email: pavlina.vomackova@seznam.cz
Telefon: +420 605 717 350
Web:

Eko vzdělávání: Ekologická domácnost, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Voda, Udržitelný rozvoj, Tradiční řemesla, Les, Stavebnictví, Dotace, Zelená úsporám, Ovzduší, Biopotraviny, Voda, Doprava

Adresa:
Školní nám.11,
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: zelenydumchrudim@email.cz
Telefon: +420 469 811 145
Web: www.zelenydum.estranky.cz

Environmentální a ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých s důrazem na vzdělávací programy s využitím zážitkové pedagogiky: Ochrana přírody, Voda, Udržitelný rozvoj, Ekol. Domácnost, Odpady, Zvířata, Udržitelný rozvoj Lesa

Adresa:
Pomezí 128
569 71 Pomezí

Kontakt:
Email: ekocentrumskritek@seznam.cz
Telefon: +420 731 563 819
Web: www.ekocentrumskritek.cz

ZS a ekocentrum Pasíčka
(ZO ČSOP 44/03 Novohradka)
Ekovýchovné programy zejména pro MŠ a ZŠ; druhová ochrana – savci, plazi, obojživelnícu, ptactvo

Adresa:
Bor u Skutče 47
539 44 Proseč

Kontakt:
Email: ekocentrum@pasicka.cz
Telefon: +420 603 535 994, +420 776 676 666
Web: www.pasicka.cz

environmentálního vzdělávání; přednášky, školení a vzdělávací a výchovné pobyty

Adresa:
Oucmanice 36
562 01 Ústí nad Orlicí

Kontakt:
Email: info@sevamos.cz
Telefon: +420 739 578 022
Web: www.sevamos.cz

hospodářské činnosti (spravuje lesy patřící městu Chrudim), lesní pedagogika

Adresa:
Resselovo náměstí 77
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: info@lesychrudim.cz
Telefon: +420 469 657 235
Web: lesychrudim.cz

permakulturní zahrada, stálá ekologická výstava (sluneční energie, přírodní stavby, větrné elektrárny); Ochrana přírody, Voda, Udržitelný rozvoj, Ekol. Domácnost, Odpady, Zvířata, Udržitelný rozvoj, Les, tradiční řemesla

Adresa:
Bělá u Jevíčka 125
569 43 Jevíčko

Kontakt:
Email: eko.renata@seznam.cz
Telefon: +420 737 550 156
Web: Ekocentrum Renata

Ekocentrum Ledňáček
(ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov)
Přírodovědného vzdělávání – Osvětové venkovní programy, Vzdělávací programy pro kluby, spolky apod., Besedy

Adresa:
Široká 31
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: klubhabrovchrudim@seznam.cz
Telefon: +420 733 607 513
Web: ekocentrum-lednacek

(ČSOP ZO PODORLICKO Česká Třebová)
Ochrana přírody, prevence odpadů, ekologická výchova / zaměření: ohrožené rostliny (orchideje) ochrana obojživelníků, naučné stezky, prevence odpadů

Adresa:
Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Kontakt:
Email: freoni@atlas.cz
Telefon: +420 702 292 352
Web: Ekocentrum Podorlicko

Osvěta a praktická ochrana přírody, zvířat, péče o krajinu;
Spolupráce se Záchrannou stanicí a ekocentrem Pasíčka;
vojenská historie

Adresa:
Bor u Skutče 47
539 44 Proseč

Kontakt:
Email: K-47@seznam.cz
Telefon: +420 775 368 552
Web: www.k-47.cz

Ekologické vzdělávání občanů Pk

Adresa:
Strojařů 1387
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: zelinka@chrudimka.cz
Telefon: +420 602 422 821
Web: www.osaltus.cz

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRAPK) – zájmové sdružení PO
investiční projekty v silničním hospodářství, projekty pro oblast ŽP a občanskou vybavenost, energetiky a občanské vybavenosti

Adresa:
náměstí Republiky 12
530 21 Pardubice

Kontakt:
Email: klara.stefancova@rrapk.cz
Telefon: +420 466 053 911
Web: www.rrapk.cz

sdružuje vědecké, vědecko-pedagogické a odborné pracovníky, studenty a další osoby zabývající se ekologií.

Adresa:
Branišovská 32
370 05 České Budějovice

Kontakt:
Email: info@cspe.cz
Telefon: +420 387 722 361
Web: www.cspe.cz/

Ornitologie – ptactvo

Adresa:
Zámek 2
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: vcpcso@centrum.cz
Telefon: +420 724446216
Web: www.vcpcso.cz/

Vzdělávací akce, Keltský skanzen, Expozice Po stopách keltů

Adresa:
Zámek 1
538 25 Nasavrky

Kontakt:
Email: info@zemekeltu.cz
Telefon: +420 733 715 980
Web: zemekeltu.cz/

Mykologický klub – houby

Adresa:
Pernerova 15
65 01 Choceň

Kontakt:
Email: mkchocen@seznam.cz
Telefon: +420 732 530 159
Web: www.mkchocen.estranky.cz

Adresa:
Strádovská 271
538 25 Nasavrky

Kontakt:
Email:
Telefon:
Web:

Adresa:
Betlém 362
539 01 Hlinsko v Čechách

Kontakt:
Email:
Telefon:
Web:

Adresa:
Základní škola Na Lukách
Švermova 401
Polička

Kontakt:
Email:
Telefon:
Web

Smyslem spolku je dle stanov umožnit žákům školy rozvoj v kulturním, sportovním a společenském životě. Finančně žákům přispívat na aktivity, které mají zajistit účelné a smysluplné využívání volného času.

Adresa:
Tyršova 214
564 01 Žamberk

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 465 614 951
Web: spolek-orlice

polečnost se spolupodílí na realizaci nevšední zahrady v Pardubickém kraji. Zahrada je využívána k výukovým a akreditačním programům a k dalším akcím zaměřeným na prostředí ve kterém žijeme, biodiverzitu, udržitelné zdroje.

Adresa:
Voštice 129
566 01 Vysoké Mýto

Kontakt:
Email: hojna@scrb.org
Telefon: +420 605 251 439
Web: www.scrb.org

Adresa:
K. Světlé 75
533 45 Čeperka

Kontakt:
Email: bule@volny.cz
Telefon:
Web:

Adresa:
Pastviny 32
564 01 Pastviny

Kontakt:
Email:
Telefon:
Web:

EVVO – ekologie, včela a krajina,zahradnictví, lesnictví, ekonomika versus ekologie

Adresa:
Slatiňanská 135
538 25 Nasavrky

Kontakt:
Email: lojda@souvnasavrky.cz
Telefon: +420 469 677 128
Web: www.souvnasavrky.cz

péče o včelstva, kroužky, kurzy

Adresa:
Resselovo náměstí 4
537 01 Chrudim I

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 603 827 433
Web: www.vcelari-chrudim.cz

hospodářská činnost – včelaři

Adresa:
Poličská 346
539 01 Hlinsko

Kontakt:
Email:
Telefon:
Web:

hospodářská činnost – zájmové, nepolitické a nezávislé sdružení

Adresa:
Poděbradova 909
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: info@rakpa.cz
Telefon: +420 774 853 225
Web: rakpa.cz

hospodářská činnost – zahrádkáři

Adresa:
Tovární 1112
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: habalova@email.cz
Telefon: +420 602 173 506
Web: www.zahradkari.cz

Práce s mládeží, s orientací na turistiku, přírodu, správné životní návyky, s cílem vyplnit volný čas dětí. Pronájem chalup.

Adresa:
Gorkého 35E
568 02 Svitavy

Kontakt:
Email: michal.kubicek@email.cz
Telefon: +420 777 697 138
Web: www.zalesaci.net

tábornická činnost vč. pobytů, festivaly

Adresa:
Husova 1139
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: z.nohava@tiscali.cz
Telefon: +420
Web:

skauting (sportovní aktivity, výukové činnosti, turistika atd.), letní tábory

Adresa:
Nad Parkem 1317
539 01 Hlinsko

Kontakt:
Email: roman.hampejs@post.cz
Telefon: +420 605 361 966
Web: hlinsko.skauting.cz

Ekologická výchova, Spolupráce se Svazem PTP

Adresa:
Jana Palacha 324
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: johanek3@gmail.com
Telefon: +420 234 621 284
Web: pardubickykraj.stribrnareka.cz

víkendové pobyty, tábory, kurzy, setkání…(turistika, běžky, cykloturistika, koupání, skály)

Adresa:
Parkány 252 Horní Předměstí
572 01 Polička

Kontakt:
Email: NozkaPetr@seznam.cz
Telefon: +420 731 489 314
Web: www.policka.skauting.cz

Adresa:
Ležáku 674
566 01 Vysoké Mýto

Kontakt:
Email: skautVM@skaut.cz
Telefon: +420 737 796 604
Web: www.vysokemyto.skauting.cz

Adresa:
Dobrovského 41
PO BOX 36
563 01 Lanškroun

Kontakt:
Email: sestak@lanskroun.cz
Telefon: +420 603 318 034
Web: www.kctlanskroun.cz

Adresa:
Klášterní ulice 54
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: info@kppardubicka.cz
Telefon: +420 466 566 165
Web: www.kppardubicka.cz/cs/

Jsme 4 skautské oddíly z Jevíčka = dívčí + chlapecký + roverský + oldskautský.

Adresa:
K. H. Borovského 462
569 43 Jevíčko

Kontakt:
Email: pvotroubek@seznam.cz
Telefon:
Web: SKAUT

samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou, kulturní a vzdělávací činnost

Adresa:
Vrcha 228
537 01 Chrudim-Sobětuchy

Kontakt:
Email: predseda@kaceri-chrudim.info
Telefon: +420603452008
Web: www.kaceri-chrudim.info

Výchovně-výcvikový program (vztahy, ekologie, sport atd.)

Adresa:
Spojovací 589
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: pavel.sedlak@tabornici-chrudim.cz
Telefon: +420 605 875 018
Web: www.tabornici-chrudim.cz

Máme tu koně, kteří léčí prostřednictvím hiporehabilitace. Pomáháme najít práci lidem se zdravotním hendikepem. Nabízíme ustájení koní a provozujeme jezdeckou školu. Pořádáme parkurové závody, příměstské tábory i vzdělávací akce pro děti. A protože máme i kravičky, můžete si koupit naše mléčné výrobky nebo vyrazit na procházku za zvířaty.

Adresa:
Bělobranská dubina 1080
530 12 Pardubice

Kontakt:
Email: jolana.stepankova@apolenka.org
Telefon: +420 775 114 618
Web: www.apolenka.org

Vzdělávací programy pro ZŠ, SŠ i VŠ, geoturistika, geoprůvodce, projekty z oblasti věda a výzkum

Adresa:
U Vodárny 137
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: smutek@vz.cz
Telefon: +420 724 005 773
Web: www.geoparkzh.cz

Podpora aktivit v Železnohorském regionu, programy v rámci EVVO pro MŠ, ZŠ, SŠ

Adresa:
Nám. Míru 288,
538 03 Heřmanův Městec

Kontakt:
Email: mas@zeleznohorsky-region.cz
Telefon: +420 725 156 016, +420 606 627 506
Web: zeleznohorsky-region.cz

Ochrana a výzkum ptactva a jejich populari­zace (exkurze, vzdělávací akce)

Adresa:
Zámek 2
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: vcpcso@centrum.cz
Telefon: +420 777 330 355
Web: www.vcpcso.cz

Základním cílem STUŽ je hledání možností (především formou besed a komunikačních akcí) směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti.

Adresa:
Milady Horákové 269/28, Třebeš,
500 06 Hradec Králové

Kontakt:
Email: mirek.petr@email.cz
Telefon:
Web: stuz.cz

Hlavním cílem organizace je ochrana přírody a krajiny. V zájmu těchto cílů se aktivně informuje o zahajovaných řízeních a také se aktivně angažuje.

Adresa:
Bartoňova 831,
530 12 Pardubice – Studánka

Kontakt:
Email: info@zelenapropardubicko.cz
Telefon: +420 466 566 826, +420 602 186 285
Web: www.zelenapropardubicko.cz

Podpora aktivit pro záchranu stromů a keřů v Tyršových sadech v Pardubicích.

Adresa:
K Zámečku 153, Pardubičky,
530 03 Pardubice

Kontakt:
Email: chranimestromy@volny.cz
Telefon:
Web: chranimestromy.webnode.cz

Jsme jedna malá organizace, která se snaží přivést děti do jiného světa, aby poznaly život v přírodě, naučily se zálesáckým dovednostem a vypustily aspoň na chvíli svět počítačů a mobilních telefonů, i když je to poměrně složité.

Adresa:
Rabštejnská Lhota 33,
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: sdo.vlcata@seznam.cz
Telefon:
Web: https://sdovlcatarl.estranky.cz/

Učíme se poznat a chránit přírodu, tábořit ve stylu přírodních národů a rozvíjet své duše a těla ve čtyřech základních směrech . Kráse, síle, pravdě, a lásce.

Adresa:
Okružní 236
533 61 Choltice

Kontakt:
Email: kmen.trilobit@gmail.com
Telefon: +420 602 801 010
Web: www.kmentrilobit.cz

Jsme nezisková organizace, která má za cíl návrat a podporu biodiverzity v krajině východního Polabí.

Adresa:
Dříteč 70,
533 05 Dříteč

Kontakt:
Email: info@pestre-polabi.cz , martin.travnicek@pestre-polabi.cz
Telefon: +420 607 658 333
Web: www.pestre-polabi.cz

Ekovýchovné programy zejména pro MŠ a ZŠ; druhová ochrana – savci, plazi, obojživelníci, ptactvo

Adresa:
Bor u Skutče 47
539 44 Proseč

Kontakt:
Email: stanice@pasicka.cz
Telefon: +420 777 678 777
Web: www.pasicka.cz

Péče o krajinu a památky, Ochrana ŽP – NEROSTY

Adresa:
Na Vlaštovce 821
539 73 Skuteč

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 469 350 715
Web:

péče o přírodní rezervaci Habrov, EVVO,

Adresa:
Štěpánkova 106
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: klubhabrovchrudim@seznam.cz
Telefon: +420 733 607 513
Web: csop-habrov.webnode.cz

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana, Ochrana ŽP, EVVO

Adresa:
Libáň 9
538 25 Navrsaky

Kontakt:
Email: csopnasavrky@seznam.cz
Telefon: +420 724 524 246
Web: csopnasavrky.9e.cz

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana- ovocné stromy, Ochrana ŽP-voda, EVVO, meteorologie

Adresa:
Parkány 40, Horní Předměstí
572 01 Polička

Kontakt:
Email: csop.policka@unet.cz
Telefon: +420 776 305 985
Web:

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana, Ochrana ŽP, EVVO

Adresa:
Dimitrovova 1962/29
568 02 Svitavy 2

Kontakt:
Email: csop.svitavy@seznam.cz
Telefon: +420 461 533 362
Web: csopsvitavy.cz

Péče o krajinu, Druhová ochrana – ptactvo, EVVO

Adresa:
U Školek 991
570 01 Litomyšl

Kontakt:
Email: urbanek.lubor@seznam.cz
Telefon: +420 461 615 813
Web:

Péče o krajinu, Druhová ochrana – přd. Průzkumy, ochrana ŽP – les, EVVO

Adresa:
Sluneční 42
57101 Moravská Třebová

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 461 312 416
Web:

Záchranná stanice volně žijících zvířat, útulek pro psy

Adresa:
Vendolí 42
56914 Vendolí

Kontakt:
Email: zelene.vendoli@seznam.cz
Telefon: +420 732 408 030
Web: www.zelenevendoli.cz

Druhová ochrana, ochrana krajiny, Přednášky cestopisné, přírodovědné, o problematice životního prostředí: Ochrana přírody, Energetika, Zelená úsporám, Voda, Doprava, Ekologická domácnost, Odpady, Ochrana přírody, Zvířata, Voda, Udržitelný rozvoj, Tradiční řemesla, Les

Adresa:
Podbranská 959
560 02 Česká Třebová

Kontakt:
Email: freoni@atlas.cz
Telefon: +420 702 292 352
Web: www.csop-podorlicko.org

turistický oddíl zabývající se ochranou přírody a pomáhajícíh při údržbě Pelin.

Adresa:
Smetanova 959
565 01 Choceň

Kontakt:
Email: kronikaspong@seznam.cz
Telefon: +420 606 709 645
Web: spongilit.webz.cz

Environmentální výchova – provoz naučné stezky

Adresa:
28. října 1327
564 01 Žamberk

Kontakt:
Email: info@csopzamberk.cz
Telefon: +420 739 930 143
Web: www.csopzamberk.cz

Péče o krajinu, ochrana ŽP – odpady, energie, EVVO

Adresa:
Náměstí svobody 334
561 51 Letohrad

Kontakt:
Email: m.hatka@tiscali.cz
Telefon: +420 465 620 004
Web:

Péče o krajinu, ochrana ŽP – odpady, EVVO

Adresa:
Brteč 13
566 01 Vysoké Mýto

Kontakt:
Email: novakova.ala@seznam.cz
Telefon: +420 465 424 213
Web:

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana – průzkumy, Ochrana ŽP – les, voda

Adresa:
Ostrov 35
561 22 Ostrov

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 605 880 989
Web:

Péče o krajinu a památky. Druhová ochrana. Environmentální výchova. Ekoporadna pro dospělé

Adresa:
Matyášova 937
560 02 Česká Třebová

Kontakt:
Email: Pavlina.Vomackova@seznam.cz
Telefon: +420 605 717 350
Web: www.zlatastudanka.probit.cz

Adresa:
Drahoš 3
534 01 Holice – Rokytno

Kontakt:
Email: onpelikan@gmail.com
Telefon: +420 776 722 012
Web:

Stanice, obora, školy, eshop, zážitky;

Adresa:
Lipec 18
530 02 Slepotice

Kontakt:
Email: onpelikan@gmail.com
Telefon: +420 723 234 686
Web: zachranna-stanice-lipec

Azyl pro týraná a opuštěná zvířátka

Adresa:
Blato 72
530 02 Mikulovice

Kontakt:
Email: romana.vojirova@post.cz
Telefon: +420 777 286 909
Web: POHÁDKOVÁ ZAHRADA

Adresa:
Sečská 809
53701 Chrudim

Kontakt:
Email: utulek@tschrudim.cz
Telefon: +420 734 796 370
Web: utulek-chrudim.cz

útulek – psi, kočky
dobrovolníci – venčení psů

Adresa:
areál Veterinární kliniky Pardubice,
Štrossova 239
530 03 Pardubice

Kontakt:
Email: utulekpardubice@gmail.com
Telefon: +420 466 610 530
Web: utulekpardubice.estranky.cz

útulek – psi
dobrovolníci – venčení psů
psí hotel

Adresa:
Podlíšťany 17
538 25 Nasavrky

Kontakt:
Email: romana.jenik@seznam.cz
Telefon: +420 723 901 915
Web: psi-podlistany.estranky.cz

depozitum – kočky

Adresa:
Lovčice čp. 60
286 01 Bílé Podolí

Kontakt:
Email: zdena.rad@seznam.cz
Telefon: +420 776 143 411
Web: kocicidepozitum.cz

depozitum – kočky

Adresa:
Spálená 148
533 04 Sezemice

Kontakt:
Email: cymb@centrum.cz
Telefon: +420 466 931 395
Web: /kocicinadeje.cz

útulek – psi

Adresa:
Za Oborou 618
538 03 Heřmanův Městec

Kontakt:
Email: utulek@mesto-hm.cz
Telefon: +420 602 444 535
Web: sluzby/psi-utulek/

útulek – kočky

Adresa:
Orlické nábřeží 1191
56501 Choceň

Kontakt:
Email: mnau.sos@email.cz
Telefon: +420 608 767 587
Web: mnausos.cz

Péče o krajinu převážně v pardubickém kraji, druhová ochrana, ochrana ŽP, EVVO

Adresa:
V Oklikách 998
530 06 Pardubice

Kontakt:
Email: csoppardubice@gmail.com
Telefon: +420 775 785 618
Web: www.csoppardubice.cz

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana, Ochrana ŽP, EVVO

Adresa:
Jedlová 118,
569 91 Jedlová

Kontakt:
Email: baldskyvrch@seznam.cz
Telefon: +420 605 103 734
Web: www.csop.cz

Péče o krajinu a památky, Druhová ochrana, Ochrana ŽP, EVVO

Adresa:
Opatov 328,
569 12 Opatov

Kontakt:
Email: trebovka@gmail.com
Telefon: +420 728 354 471
Web: www.csop.cz

Ochrana ŽP, ochrana vod, spolupráce s Global Genome Biodiversity Network Washington

Adresa:
Polsko 414,
564 01 Žamberk

Kontakt:
Email: bedo.hajek@gmail.com
Telefon: +00421 904 905 304
Web: www.csop.cz

Adresa:
Vlčkovice 40,
561 64 Mladkov

Kontakt:
Email: jetmar.lesnictvi@seznam.cz
Telefon: +420 734 324 309
Web: www.csop.cz

Ekologická domácnost, Biopotraviny, Udržitelný rozvoj, Zvířata, Tradiční řemesla

Adresa:
ELEMENTY z.s.
Lozice 32, 53854 p. Luže

Kontakt:
Email: syyyr@syyyr.cz
Telefon: +420 469 677 566
Web: www.syyyr.cz

Chemické a mikrobiologické rozbory potravin, krmiv, vody a půdy.

Adresa:
Zemědělská 1004
564 01 Žamberk

Kontakt:
Email: ekolab@zamberk.cz
Telefon: +420 465 613 340
Web: www.ekolab.zamberk.cz

odpady

Adresa:
Bartolomějská 90
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email: dokoupil@ekokom.cz
Telefon: +420 721 562 554
Web: www.ekokom.cz

první česká akreditovaná kontrolní a certifikační organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství

Adresa:
Poděbradova 909
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: kez@kez.cz
Telefon: +420 469 622 249
Web: www.kez.cz

kavárna + depozitum

Adresa:
I, J. z Poděbrad 2589, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 606 682 872
Web:

kavárna + depozitum

Adresa:
I, J. z Poděbrad 2589, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Kontakt:
Email:
Telefon: +420 606 682 872
Web:

Ekologické odpadové hospodářství, alternativní energetické zdroje

Adresa:
Bartoňova 831
530 12 Pardubice

Kontakt:
Email: info@hradubicka-energeticka.cz
Telefon: +420 602 186 285
Web: www.hradubicka-energeticka.cz

Ekologického hospodářství rodiny Blažkovy; EVVO programy pro MŠ, ZŠ, družiny, zájmové skupiny, tábory; eko výrobky

Adresa:
Licibořice 8
538 23 Licibořice

Kontakt:
Email: masykorka@seznam.cz
Telefon: +420 608 728 699
Web: www.dvorecek-liciborice.cz

Vzdělávací programy pro školy i veřejnost

Adresa:
Široká 86,
537 01 Chrudim

Kontakt:
Email: info@muzeumcr.cz
Telefon: +420 469 620 330
Web: muzeumcr.cz