Posláním a cílem působení Společnosti pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú. (SCRB) je ochrana životního prostředí, rozvoj biodiverzity a ochrana ohrožených živočišných druhů a rostlin. Tohoto cíle se snaží docílit prostřednictvím vzdělávání a osvěty právě v oblastech ochrany životního prostředí, péče o živočišné a rostlinné druhy a trvale udržitelného rozvoje. 

SCRB v roce 2020 rozšířila nabídku vzdělávacích programů o jednotlivé nové programy i o akreditační programy pro učitele 2. stupně ZŠ. Programy probíhají na adrese společnosti, v rozhlehlé zahradě na Hartecké stezce (vyjma programu Příroda jinak, který je určen pro školní třídy). Detailní popis programů naleznete na FB ZDE.