Letošní krajské kolo v Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhne v termínu 2. – 3. 11. 2021. Kromě samotného testování a plnění úkolů budou součástí akce i další aktivity, přednášky či zábavný program k dané tematice. Informace pro účastníky, doporučené zdroje a další materiály zasíláme v příloze, nebo je lze též nahlédnout na stránkách: http://www.ekolympiada.cz/o-soutezi/. Téma letošního ročníku je „Obnova krajiny

Hlásit se mohou 3-členné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán 1 tým, ale hlásit se mohou až týmy 3. Nebude-li kapacita naplněna, vezmeme i druhé týmy, případně i třetí týmy z daných škol. V případě většího zájmu, než je kapacita, mají přednost včasnější přihlášky. Přihlášky posílejte nejpozději do 20. 9. 2021 na e-mail: kindlova.paleta@seznam.cz .

Předpokládaný poplatek bude 650 Kč pro všechny zúčastněné včetně pedagogického doprovodu (bude upřesněno). Jedná se o příspěvek na vzdělávací doprovodný program, ubytování, a stravu (snídaně, obědy, večeře).

 Podrobné informace, harmonogram akce, zadání domácího úkolu, informace o způsobu platby atd. zašleme přihlášeným po ukončení přihlašování, na začátku října 2021. Do té doby mohou studenti studovat téma. 😊

A co je vlastně ekologická olympiáda?

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, …) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i jen úspěšní řešitelé) krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové atd.)

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Termín národního kola probíhá na konci školního roku, v květnu, nebo červnu.

Autor: Ekocentrum PALETA

Zdroj foto: https://www.gpbfm.cz/