ZŠ Habrmanova Česká Třebová již tradičně od roku 2004 pořádá díky podpoře Pardubického kraje Regionální přírodovědné soutěže. Pravidelně na ně zveme děti ze základních škol 3.-9. tříd našeho regionu. Úkolem soutěže je zvýšení zájmu dětí o přírodu. V roce 2022 jsme uspořádali tyto regionální soutěže:

1) Poznávání rostlin, živočichů a minerálů pro I. stupeň ZŠ (s účastí 22 škol)
2) Poznávání rostlin, živočichů a minerálů pro II. stupeň ZŠ (s účastí 15 škol)

Do soutěže jsme zajistili nové přírodniny, odbornou literaturu k ocenění nejlepších řešitelů a další drobné odměny.   

Projekt číslo 7 ZŠ Habrmanova Česká Třebová byl podpořen Programem pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022 – dotační téma B – 1.

Autor: ZŠ Habrmanova Česká Třebová