Tisková zpráva Krajské kolo Ekologické olympiády

Tisková zpráva Krajské kolo Ekologické olympiády

V Ekocentru PALETA v Oucmanicích proběhlo ve dnech 1. a 2. 12. 2022 krajské kolo Ekologické olympiády žáků středních škol. Tématem 28. ročníku soutěže ve školním roce 2022/2023 byla Druhová ochrana. Účastnilo se dvanáct tříčlenných týmů z osmi středních škol v pardubickém kraji. Vítězem se stal tým Pačmeláci z Gymnázia Česká Třebová.

Lokalisace pramene a příprava vybudování monumentu u pramene řeky Loučné

Lokalisace pramene a příprava vybudování monumentu u pramene řeky Loučné

Spolek pro krajinu povodí Loučné vznikl na koncepci spolku Živá voda, který má za cíl obnovu krajiny zejména podle komplexní a replikovatelné metodiky adaptace krajiny na klimatickou změnu Živá krajina. Snahou obou spolků je vytvářet studie proveditelnosti pro zádrž vody v krajině a její návrat do krajiny a k tomu získávat pro spolupráci obce, zemědělce, vlastníky půdy a jednotlivé občany.

Tisková zpráva: Činnost v areálu parku a arboreta

Tisková zpráva: Činnost v areálu parku a arboreta

V areálu parku a arboreta se stále něco nového děje, upravuje nebo vylepšuje. V letošním roce byly díky podpoře Pardubického kraje výrazně upraveny dvě zajímavé lokality v rámci dotačního programu Péče o životní prostředí. Jako první byla upravena Východoasijská zahrada. Práce v ní byly zahájeny odstraněním neasijských druhů (skalník, hlohyně šarlatová, tavolník), které byly v této části parku vysazeny v době, kdy tato lokalita nebyla řazena mezi sbírková místa.

Název projektu: „Strom v životě člověka“- tisková zpráva

Název projektu: „Strom v životě člověka“- tisková zpráva

Základní škola a mateřská škola Telecí má za sebou celou řadu aktivit spojených s památnou Zpívající lípou v Telecím. Ať už se jedná o zapojení školy v rámci ankety Strom roku, ve které naše nádherná lípa zvítězila (v evropském kole získala krásné 7. místo) nebo projekty, které jsou součástí výuky. Dalším projektem, se kterým naše škola ve spolupráci s dalšími přáteli lípy přichází je Stromová stezka Zpívající lípy,

Léčivé rostliny kolem nás

Léčivé rostliny kolem nás

V letošním roce jsme opět získali grant z rozpočtu Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji pro rok 2022. Náš projekt nese název Léčivé rostliny kolem nás. Naším cílem je poznat léčivé rostliny kolem nás, naučit se je pěstovat, uchovávat a používat jejich léčebné účinky.