Příjem žádostí: 1.7.2022 – 31.10.2022 Alokace: 33 000 000 Kč

Z této výzvy bude podpořena realizace ekologických výukových programů v České republice. Na komplexní služby ekologických výukových programů pro děti a mládež a vzdělavatele bude rozděleno celkem 33 milionů korun.

Více na: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=111