Tento čtvrtek, 9.6., se potkali příznivci ekologické výchovy z celého Pardubického kraje a za přítomnosti zástupců odboru ŽP a odboru školství z KrÚ Pardubický kraj diskutovali o svých projektech, vizích a problémech (především spojené s nedostatkem finančních zdrojů). Došlo ke sdílení příkladů dobré praxe a dalších zajímavostí. Odpoledne se konal velmi poučný edukativní program zaměřený na vodu. Hostitelem bylo Ekocentrum Paleta Oucmanice. Děkujeme Ekocentru Paleta za zajištění zázemí a všem přítomným za účast a zapojení se rozvoje EVVO v Pardubickém kraji!

Autor: Ekoosvěta