Česká sekce evropské asociace pro obnovitelnou energii EUROSOLAR pořádá uprostřed Václavského náměstí nad křižovatkou výstavu s tématem klimatické změny, energetiky a potřeby decentrálního obnovitelného energetického systému. Výstava je kritická k jaderné energii a předkládá řešení založené na kombinaci obnovitelných zdrojů a akumulace. Uvádí příklady měst, regionů i spolkové země v okolí České republiky, které jsou plně zásobeny lokálně vyrobenou elektřinou a rovněž ji vyvážejí. Výstava potrvá do 15. října a může být putovní (v menším formátu).

Kontakt: Milan Smrž, 732 532 577, milan.smrz@eurosolar.cz

Autor: Asociace pro obnovitelnou energii