Chcete žákům přiblížit problematiku změny klimatu, a přitom rozvíjet jejich badatelské dovednosti? Přihlaste se s týmem min. 6 žáků do letošního ročníku Climate Detectives, projektu Evropské kosmické agentury ESA. Projekt poběží po celý školní rok 2021/22. Registrovat se můžete do 25. listopadu 2021. V první polovině října 2021 bude uspořádán v Praze a v Brně úvodní seminář pro mentory a vedoucí týmů. Termíny budou upřesněny a můžete je sledovat na těchto webových stránkách.

Školní projekt Evropské kosmické agentury ESA s názvem Climate Detectives (Detektivové klimatu) probíhá od září do května a je určen pro žáky základních škol od 8 do 15 let včetně. Žáci utvoří týmy o minimálně 6 členech a budou hledat klimatický problém, který má nebo by mohl mít dopad na okolí, kde žijí. Týmy budou podporovány jedním učitelem nebo mentorem. K probádání zvoleného problému využijí týmy data ze satelitů obíhajících Zemi, pozemních měření či historických data z výzkumů, které sami uznají za vhodné.

Týmy problém určí, vyhodnotí a pokusí se nalézt způsob, jak tento problém zmírnit nebo dokonce vyřešit. Součásti projektu je i osvětová kampaň a zvýšení povědomí o problému v místě, kde žijí nebo dochází do školy. Cílem projektu je, aby žáci začali vnímat klima jako komplexní problém, který zahrnuje mnoho faktorů a ovlivňuje celou planetu.

Výsledky týmů budou sdíleny na speciálních webových stránkách, které budou sdružovat všechny týmy ze všech členských států ESA.

Další informace

Aktuální propozice k soutěži najdete na stránkách ESA.

Všechny informace o projektu jsou k nalezení zde.

Příklady projektů, které loni řešily týmy z různých zemí jsou k dispozici zde.

Autor: Ekoosvěta