Dobrá zpráva 😊 Získali jsme akreditaci pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) od MŠMT v oblasti EVVO. Vzdělávací program nese název: „Moderní pojetí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty“. Cílem první části kurzu (forma přednášky) je prohloubení znalostí v oblasti životního prostředí a současných problémech. Přidaná hodnota je v podobě moderního pojetí problematiky této oblasti, přednáška je koncipována s ohledem na aktuální vývoj pojmů, procesů a příkladů dobré praxe. Druhá část kurzu je zaměřena na EVVO a zvyšování dovedností vzdělávání v ENVI oblasti s využíváním moderních (interaktivních) nástrojů pro efektivitu a motivaci při vzdělávání. Zároveň si zde účastník vyzkouší aplikovat své teoretické poznatky do praxe, a díky tomu bude umět začleňovat EVVO do výuky v návaznosti na školní vzdělávací programy a na školní program EVVO. Cílem kurzu je tedy seznámit účastníky s interaktivními možnostmi vzdělávání reflektující současné problémy v environmentální oblasti.
Máme z toho velkou radost. Akreditaci naleznete ZDE.

Autor: ekoosveta