Na začátku měsíce jsme vám přinesli dobrou zprávu – Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody vyhlásil 25.8.2021 160 let starý jasan ztepilý za památný strom. Bohužel, tento jasan se prozatím nedočkal pohádkového konce, protože bylo podáno odvolání proti rozhodnutí žalobcem z německého Výmaru u Buchenwaldu, který je zastoupen advokátem z Opavy. Držíme více než stoletému stromu – hrdinovi Jasanu – palce, aby ústavní soud rozhodl spravedlivě a neobětoval takový unikát pro výstavbu obchodních / komerčních prostor.

Pokud chcete podepsat petici proti kácení jasanu, můžete zde: https://www.petice.com/jasan-pardubice

Děkujeme.

Autor: Ekoosvěta