Přinášíme vám dobrou zprávu – Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí – oddělení ochrany přírody vyhlásil 25.8.2021 170 let starý jasan ztepilý za památný strom. Záměr vyhlásit jasan za památný strom byl v minulosti zahájen výzvou ze dne 5.5.2004. Celé rozhodnutí ZDE.

Autor: Ekoosvěta