Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Pořadatelem Ekologické olympiády na celostátní úrovni je Český svaz ochránců přírody (ČSOP).

Krajské kolo proběhne v termínu 2-3.11.2021 v Pobytovém středisku ekologické výchovy Pardubického kraje v Oucmanicích. Akce je podpořena Pardubickým krajem.

Autor: Eko Palouček, z.ú.