Pardubický kraj přispěje až 14 miliony korun na sanaci lokality Na Vrtálně v Pardubicích. V místě je již od roku 1898 v provozu chemická čistírna a barvírna, která byla v minulosti původcem úniku škodlivých látek. Lokalita patří soukromému vlastníkovi a vede přes ni veřejný vodovod. „Je to historická zátěž a kvůli ochraně vodovodní sítě je tlak na její odstranění,“ řekl krajský radní pro venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil.

Většinu peněz na sanaci poskytne stát, podle Krčila 85 procent uznatelných nákladů. Celkový rozpočet sanace dosahuje 130 milionů korun bez DPH, práce jsou rozvrženy na tři roky.
Podle zpracované studie by mělo vyčistit ohnisko kontaminace. Dekontaminovaná zemina by se mohla využít například k rekultivaci vhodné skládky odpadů, hrubým terénním úpravám nebo jako zásypový materiál na vhodných lokalitách ve stavebnictví. 

Pardubický kraj už musel v minulosti řešit sanace několika velkých znečištění, jejichž původce už neexistuje nebo se jej nepodařilo prokázat. Většinu peněz na ně získal od státu, celkové náklady dosáhly několika set milionů korun. V Boru u Skutče na Chrudimsku dal zlikvidovat skládku průmyslových odmašťovadel a čisticích látek, v Hodoníně v témže okrese úložiště agrochemikálií. V Pardubicích dal vyčistit zamořený areál bývalé Tesly, u Vranové Lhoty na Svitavsku štolu bývalého dolu, která byla zavezena 270 tunami nebezpečného odpadu. Nákladné byly i sanace skládky u Lukavice na Chrudimsku a v areálu bývalého podniku Transporta v Chrudimi.

Zdroj: PK/ČTK, zdroj foto: firmy.cz, ZDE