Pojďme společně zvyšovat udržitelný způsob našich domácností i našich životů! Kampaň je určena pro Ekoškoly (a nejen je) v České republice. Jejím cílem je zapojit co nejširší komunitu z jejich okolí do aktivit, které podporují udržitelný způsob života jednotlivců, domácností i organizací! Kampaň dává návod, jak začít hlavně u sebe. Zapojené školy a organizace mají za úkol během jednoho vybraného týdne aktivizovat co nejvíce lidí do plnění výzev (1 nebo více, záleží na každém jednotlivci). Zapojení účastníci se mají snažit vybrané výzvy plnit během celého týdne! Po uplynutí tohoto času dojde ke sběru výsledků a vyhodnocení dopadu. Bližší info ZDE.