Staňte se lokálním odborníkem, pozorovatelem vývojových fází rostlin. Chodíte kvůli omezením stále na stejná místa? Svými postřehy můžete pomoci alergikům i zemědělcům. I omezení pohybu kvůli koronavirové pandemii může mít svou světlou stránku. Tím, že se při procházkách do přírody vydáváme víceméně na stále stejná místa, můžeme dobře pozorovat, jak se příroda probouzí k životu. A díky tomu pomáhat se sledováním fenologických, tedy vývojových fází rostlin, které jsou důležité pro zemědělce, ale třeba i pro alergiky. 

Sledovat můžete nejen stromy, ale i zemědělské plodiny jako pšenice nebo kukuřice. Na webu najdete aktuální data od pozorovatelů propojená s portálem Intersucho, dlouhodobé řady nebo třeba předpovědi vývoje vegetace v závislosti na aktuálním počasí. Podrobnosti na webu fenofaze.cz 

Doplnění:

Periodicky se opakujícími jevy v živé přírodě a zkoumáním jejich závislosti na podmínkách vnějšího prostředí se zabývá vědní disciplína, která se nazývá fenologie. Fenologii lze využívat k mnoha praktickým účelům. Lze ji využívat v zemědělství, často bývá využívána včelaři, důležitá je také např. pro alergiky, pro určování nástupu určitých alergenů apod. S pomocí fenologie lze také vytvořit kalendář přírody, který rozděluje kalendářní rok na fenologické fáze.

Fenologická fáze, nebo také fenofáze, je určité časové období. Kdy nastupuje která fáze nelze jednoznačně určit podle data. Záleží na klimatických a jiných podmínkách vnějšího prostředí. Začátek jednotlivých fází určujeme podle změn v životních projevech organismů, v našem případě podle fenologického vývoje determinačních rostlin. Složitější fenologická pozorování určují různé fenologické fáze dle různých fenologických fází vývoje rostliny. Pro jednoduché pozorování s dětmi a rozdělení kalendářního roku do fenologických fází je vhodné se zaměřit na počátek kvetení rostlin.

Kalendář přírody (fenologický kalendář): Jedná se o rozdělení kalendářního roku do částí podle fenologických fází. Neexistuje jednotné rozdělení. Každý rozděluje rok dle zkoumaných jevů a jejich fenologických fází jinak.

Zdroj: Terezanet, ZDE
Zdroj doplnění: zakatedrou.cz, ZDE