V letošním roce se otevírá nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory environmentální výchovy z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje – studium je určeno zejména učitelům ZŠ a SŠ. Specializační studium realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Na studium přispívá kraj. Jde o studium „výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“, které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování). Absolvent získá osvědčení, akreditované od MŠMT. Studium je prezenční, 250 hodin. Přihlášení: do 15.5.2021. Více informací ZDE. Přihláška ke stažení ZDE.

Kontakt pro dotazy: Mgr. Lucie Hostinská
Ekocentrum PALETA
Štolbova 2874
530 02 Pardubice
tel: 776 796 767
lucie.hostinska@paleta.cz