Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa bydlení (spotřeby energií), dopravy, potravin, odpadů a vybraných spotřebních předmětů. Klimatická změna a její dopady jsou nejsledovanějším tématem dnešní doby. Klimatickou změnu máme spojenou hlavně se spalováním fosilních paliv. Ty se ale spalují i z důvodu naší spotřeby. V publikaci naleznete informace, jak každý může přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. V přepočtu na 1 obyvatele ČR produkuje asi 12 tun CO2. V Praze se odpad energeticky využívá, a přes to zde na 1 obyvatele připadá uhlíková stopa produkce a nakládání s odpady 1200 kg CO2. Domácnosti se na této hodnotě podílí 750 kg.Závěry analýzy nám ukázaly, že šetrné chování a prevence má vysoký potenciál emise skleníkových plynů snížit. Publikace (pdf, epub, stručná prezentace) ZDE.

Zdroj: Arnika