Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR výzvu č. 1/2021 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory pilířů EVVO. V dotační výzvě z Národního programu Životního prostředí je připraveno 40 milionů korun. Z toho 25 milionů půjde na environmentální vzdělávání a výchovu, zbylých 15 milionů na tvorbu metodik, vzdělávání učitelů a evaluaci v této oblasti. Cílem této výzvy je zlepšit znalosti a dovednosti v environmentální oblasti, stabilizovat systém EVVO v České republice prostřednictvím EVVO projektů, podpořit systém vzdělávání pedagogů a lektorů v oblasti environmentální výchovy. Příjem žádostí: 15. 3. 2021 – 31. 5. 2021. Alokace: 40 000 000 Kč. Podrobnější informace ZDE.