Ministerstvo životního prostředí vydalo na svých webových stránkách lednové číslo Věstníku MŽP, jehož obsahem je: Metodický pokyn MŽP pro práci se systémem SEKM 3 či sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP k vydání Programu zlepšování kvality ovzduší pro různé zóny a další. Aktuální číslo Věstníku naleznete ZDE