Zajímá vás oblast ekologických zákonitostí a badatelských dovedností? Nebo pojetí environmentální gramotnosti? Chcete se dozvědět, co znamená pro-environmentální chování? Tak se podívejte na přednášková videa ZDE , včetně další témat od odborníků z Masarykovy univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Univerzity Karlovy v Praze. Jedná se o u nás dosud ještě ne příliš rozšířenou výukovou metodu, tzv. „Převrácená učebna“, která přináší jiný pohled na vysokoškolskou výuku či profesní vzdělávací kurzy. Vyučující přednášky nahrají, studenti si přednášku vyslechnou dopředu a na výuku už dorazí s tím, že se orientují v kontextu a mohou s pedagogem téma detailně rozebrat.